Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 7

L 328/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2009

ZAŁĄCZNIK III Uchylone rozporządzenie oraz wykaz jego kolejnych zmian Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 (Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2563/2000 (Dz.U. L 295 z 23.11.2000, s. 1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2487/2001 (Dz.U. L 335 z 19.12.2001, s. 9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2003 (Dz.U. L 86 z 3.4.2003, s. 18) Rozporządzenie Rady (WE) nr 374/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 (Dz.U. L 122 z 8.5.2008, s. 7) wyłącznie art. 1


15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/9

ZAŁĄCZNIK IV Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 1 art. 1 ust. 2 art. 1 ust. 3 art. 2 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 akapit pierwszy art. 4 ust. 2 akapit drugi wyrażenie wprowadzające art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. a) art. 4 ust. 2 akapit drugi lit. d) art. 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty art. 4 ust. 3 art. 4 ust. 4 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 — art. 17 załącznik I załącznik II — —

art. 1 ust. 1 art. 1 ust. 3 art. 1 ust. 2 art. 2 art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 2 akapit pierwszy art. 3 ust. 2 akapit drugi wyrażenie wprowadzające art. 3 ust. 2 akapit drugi lit. a) art. 3 ust. 2 akapit drugi lit. b) art. 3 ust. 2 akapity trzeci i czwarty art. 3 ust. 4 art. 3 ust. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 — — — — art. 11 art. 12 załącznik I załącznik II załącznik III załącznik IV

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 66 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.