Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 20

  OBIEKTY DO SKŁADOWANIA I ZABEZPIECZENIA NAWOZU 7.01 7.01.01 Obiekty do składowania: obornika Obiekty do składowania obornika na nieprzepuszczalnej uniemożliwiającej wycieki powierzchni zadaszonej lub niezadaszonej. Obornik: ekskrementy (ze ściółką lub bez) zwierząt domowych zawierające ewentualnie niewielką ilość uryny. 7.01.02 gnojówki Wodoszczelny zbiornik, otwarty lub przykryty, lub też zbiornik wykopany (laguna) szczelnie wy­ łożony nieprzepuszczalnym materiałem do składowania gnojówki. Gnojówka: uryna zwierząt domowych zawierająca ewentualnie niewielką ilość ekskrementów lub wody. 7.01.03 gnojowicy Wodoszczelny zbiornik, otwarty lub zakryty, lub też zbiornik wykopany (laguna) i szczelnie wy­ łożony nieprzepuszczalnym materiałem do składowania gnojowicy. Gnojowica to nawóz w stanie płynnym, tzn. mieszanina ekskrementów i uryny zwierząt domo­ wych, mogąca również zawierać wodę lub małe ilości ściółki. 7.01.03.01 Zbiornik na gnojowicę Zbiornik wykonany zwykle z nieprzepuszczalnego materiału i wykorzystywany do składowa­ nia gnojowicy. 7.01.03.02 Laguna Wykopany w ziemi dół, zwykle wyłożony szczelnym materiałem, wykorzystywany do skła­ dowania gnojowicy. 7.02 Czy obiekty do składowania są zakryte Obiekty do składowania nawozu są zakryte (np. pokrywa betonowa, namiot, brezent itp.) w sposób chroniący je przed deszczem lub innymi opadami i ograniczający emisję amoniaku. Dla obornika Dla gnojówki Dla gnojowicy VIII.  NAWADNIANIE 8.01 8.01.01 Tereny nawadniane Średnia powierzchnia nawadniana w ciągu ostatnich trzech lat Średnia powierzchnia użytkowanych użytków rolnych w gospodarstwie nawadniana w ciągu ostat­ nich trzech lat, w tym w roku odniesienia.


15.12.2009

8.01.02

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Całkowity obszar uprawny nawadniany co najmniej raz w ciągu poprzednich 12 miesięcy Obszar uprawny nawadniany co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień odnie­ sienia badania, podzielony na kategorie upraw. Uprawy zostały zdefiniowane w sekcji II. Grunty.

L 329/27

8.01.02.01 8.01.02.02 8.01.02.03 8.01.02.04 8.01.02.05 8.01.02.06 8.01.02.07 8.01.02.08 8.01.02.09 8.01.02.10 8.01.02.11 8.01.02.12 8.01.02.13 8.01.02.14 8.01.02.15 8.01.02.16 8.02 8.02.01

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny) (oprócz kukurydzy i ryżu) Kukurydza (na ziarno i na zielonkę) Ryż Strączkowe jadalne na ziarno i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszan­ ki zbóż oraz nasiona roślin strączkowych) Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki) Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych) Rzepak i rzepik Słonecznik Uprawy włókniste (len, konopie, inne uprawy włókniste) Świeże warzywa, melony i truskawki gruntowe Trawy polowe oraz pastwiska stałe Inne uprawy na gruntach ornych Sady i plantacje roślin jagodowych Plantacje owoców cytrusowych Plantacje oliwek Winnice Stosowane metody nawadniania Nawadnianie powierzchniowe (nawadnianie zalewowe, rowy melioracyjne) Rozprowadzanie wody po ziemi albo metodą zalewania całej powierzchni, albo prowadzenie jej małymi rowkami między rzędami upraw z wykorzystaniem siły grawitacji.

8.02.02

Nawadnianie przy użyciu deszczowni Podlewanie roślin metodą rozprowadzania pod wysokim ciśnieniem wody tworzącej deszcz.

8.02.03

Nawadnianie kropelkowe Podlewanie roślin przez nakrapianie, kropla po kropli, wody w okolicę dolnych części roślin lub przy użyciu mikrozraszaczy, lub przez tworzenie warunków zbliżonych do mgły.

8.03

Źródło wody służącej do nawadniania, wykorzystywane przez gospodarstwo Źródło całej lub większości wody do nawadniania wykorzystywanej w gospodarstwie.

8.03.01

Wody gruntowe na terenie gospodarstwa Źródła wody znajdujące się na terenie gospodarstwa lub w jego pobliżu, wykorzystujące wodę po­ mpowaną ze studni wierconych albo wykopanych, z naturalnych źródeł swobodnie płynącej wody gruntowej lub źródeł podobnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 29 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.