Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (1)

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 21

Strona 21 z 25

2.3.

Gospodarstwa domowe par w związkach kohabitacyjnych 2.3.1. Pary w związkach kohabitacyjnych bez wspólnie zamieszkujących dzieci 2.3.1.1. Gospodarstwa domowe par osób przeciwnej płci (nieobowiąz­ kowo) 2.3.1.2. Gospodarstwa domowe par osób tej samej płci (nieobowiązko­ wo) 2.3.2. Rodziny par w związkach kohabitacyjnych z co najmniej jednym wspól­ nie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia 2.3.2.1. Gospodarstwa domowe par osób przeciwnej płci (nieobowiąz­ kowo) 2.3.2.2. Gospodarstwa domowe par osób tej samej płci (nieobowiązko­ wo) 2.3.3. Rodziny par w związkach kohabitacyjnych, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat 2.3.3.1. Gospodarstwa domowe par osób przeciwnej płci (nieobowiąz­ kowo) 2.3.3.2. Gospodarstwa domowe par osób tej samej płci (nieobowiązko­ wo)


L 329/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Typ g ospodar stwa domo weg o TPH.L. TP H.H.

15.12.2009

2.4.

Gospodarstwa domowe samotnych ojców 2.4.1. 2.4.2. Gospodarstwa domowe samotnych ojców z co najmniej jednym wspól­ nie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia Gospodarstwa domowe samotnych ojców, których najmłodszy(-a) wspól­ nie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat Gospodarstwa domowe samotnych matek z co najmniej jednym wspól­ nie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia Gospodarstwa domowe samotnych matek, których najmłodszy(-a) wspól­ nie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat 3.

2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.

2.5.

Gospodarstwa domowe samotnych matek 2.5.1. 2.5.2.

3.

Gospodarstwa domowe dwóch lub większej liczby rodzin

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Typ gospodarstwa domowego” służą do podziału grupy „gospodarstw do­ mowych” i wszelkich podgrup. Temat:  Wielkość gospodarstwa domowego Specyfikacje dotyczące pojęcia gospodarstwa domowego podane dla tematu „Pozycja w gospodarstwie domowym” mają za­ stosowanie także do tematu „Wielkość gospodarstwa domowego”.

Wielkość gospodarstwa domowego SPH.L. SPH.M. SPH.H.

0. 1. 2. 3.

Ogółem 1 osoba 2 osoby 3–5 osób 3.1. 3.2. 3.3. 3 osoby 4 osoby 5 osób

0. 1. 2. 3.

0. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3.

0. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

4.

6 i więcej osób 4.1. 6–10 osób 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.2. 6 osób 7 osób 8 osób 9 osób 10 osób

4.

4. 4.1.

11 lub więcej osób

4.2.

4.2.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Wielkość gospodarstwa domowego” służą do podziału grupy „prywatnych gospodarstw domowych” i wszelkich podgrup. Temat:  Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania Temat „Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania” dotyczy zasad, według których prywatne gospodarstwo domowe za­ mieszkuje całe mieszkanie lub jego część.

Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania TSH.

0. 1. 2. 3. 4.

Ogółem Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest najemcą całości lub części mieszka­ nia Gospodarstwa domowe zajmujące całe mieszkanie lub jego część na podstawie innego tytułu prawnego Nieustalony

0. 1. 2. 3. 4.

15.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/63

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania” służą do podziału grupy „pry­ watnych gospodarstw domowych” i wszelkich podgrup. Gospodarstwa domowe spłacające kredyt hipoteczny zabezpieczony mieszkaniem, w którym mieszkają, lub kupujące swo­ je mieszkanie na innych zasadach finansowych związanych ze spłatą rozłożoną w  czasie klasyfikuje się w  kategorii „Go­ spodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania” (TSH.1.). Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania i w których przynajmniej je­ den członek jest najemcą całego lub części mieszkania, klasyfikuje się w kategorii „Gospodarstwa domowe, w których przy­ najmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania” (TSH.1.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 329 POZ 29 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L329 - 1 z 200915.12.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.