Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 21

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 21

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2 (2009/924/WE)

L 333/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 58 942 000 58 942 000 – 2 980 000 – 2 980 000 55 962 000 55 962 000


2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 33 105 000 33 105 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 1 554 000 1 554 000

4

INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 1 030 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 680 000 680 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 196 000 196 000

7

KOREKTY BUDŻETOWE Tytuł 7 — Ogółem 29 509 152 29 509 152

OGÓŁEM

125 016 152

– 2 980 000

122 036 152

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/23

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I IMPREZY Tytuł 1 — Ogółem 45 977 000 1 418 000 97 000 1 486 000 110 000 49 088 000 – 1 039 800 83 000 19 000 – 13 000 20 000 – 930 800 44 937 200 1 501 000 116 000 1 473 000 130 000 48 157 200

2 21 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Ogółem 4 772 000 1 053 000 844 000 14 208 000 – 1 250 000 33 000 50 000 – 1 167 000 3 522 000 1 086 000 894 000 13 041 000

3 30 32 35 37 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDAWANIE CERTYFIKATÓW STWORZENIE BAZY DANYCH KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 3 — Ogółem 17 171 000 3 823 000 724 000 5 019 000 940 000 31 691 000 2 963 000 1 410 000 – 49 000 110 000 100 000 4 534 000 20 134 000 5 233 000 675 000 5 129 000 1 040 000 36 225 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 1 030 000

5 50

INNE WYDATKI REZERWA Tytuł 5 — Ogółem 28 999 152 28 999 152 – 5 416 200 – 5 416 200 23 582 952 23 582 952

OGÓŁEM

125 016 152

– 2 980 000

122 036 152

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 47 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 29 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 13 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 9 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 5 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.