Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 3

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/19

Cena wycofania (EUR/t) Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Smuklice Lepidorhombus spp.

1 2 3 4

1 633 1 441 1 297 817 588 447 327 248 2 238 2 238 0 0 0

Ryba cała Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

1 537 1 345 1 177 697 480 348 288 208 1 815 1 726 1 140 1 140 712

Ryba odgłowiona (*)

Zimnica Limanda limanda Stornia Platichtys flesus Tuńczyk biały lub długo­ płetwy Thunnus alalunga Mątwy Sepia officinalis i Rossia macrosoma


1 2 1 2 1 2 1 2 3

Ekstra, A (*)

Żabnica Lophius spp.

1 2 3 4 5

1 783 2 280 2 280 1 900 1 052

Wszystkie postacie Ekstra, A (*)

4 632 4 331 4 090 3 609 2 586

Krewetki z gatunku Crangon crangon

1 2

Gotowane w wodzie Ekstra, A (*)

1 430 654

Świeże lub schłodzone Ekstra, A (*)

Krewetki północne Pandalus borealis

1 2

4 985 1 748

1 081 —

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz postaci określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000

L 344/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

Gatunek

Wielkość (*)

Cena sprzedaży (EUR/t) W całości (*)

Krab kieszeniec Cancer pagurus

1 2

1 207 905

W całości (*) E′ (*) Ekstra, A (*) Ogony (*) Ekstra, A (*)

Homarzec Nephrops norvegicus

1 2 3 4

4 469 4 469 4 002 2 599

Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

4 469 3 066 3 066 2 131

Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

3 323 2 789 2 051 1 682

Sola Solea spp.

1 2 3 4 5

5 057 5 057 4 787 3 910 3 371

3 910 3 910 3 641 2 832 2 225

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz postaci określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/21

ZAŁĄCZNIK III Ceny wycofania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków spożycia

Cena wycofania (EUR/t) Gatunek Strefa wyładunku Współczynnik przeliczeniowy Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Śledź z gatunku Clupea harengus

Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii

0,90

1 2 3 4a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 444 1 846 1 846 1 520 1 412 1 043 1 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 178 168 106 116 178 168 106 219 216 210 217 214 208 1 812 1 353 1 327 1 097 1 046 871 828 142 178 200 131 219 275 309 202 345 338

Regiony przybrzeżne wschodniej Anglii od Berwick do Dover Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od powyższych regionów Regiony przybrzeżne County Down (Irlandia Północna) Makrela z gatunku Scomber scombrus Coastal regions and islands of Irlandia

0,90

1 2 3 4a

0,96

1 2 3

Regiony przybrzeżne i wyspy Kornwalii i Devonu w Zjednoczonym Królestwie

0,95

1 2 3

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

Regiony przybrzeżne od Troon (w południowozachodniej Szkocji) do Wick (w północno-wschodniej Szkocji) oraz wyspy położone na zachód i na północ od wymienionych regionów

0,75

1 2 3 4 5

Tuńczyk biały lub długopłetwy Thunnus alalunga Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

Wyspy Azory oraz Madera

0,48

1 2

Wyspy Kanaryjskie

0,48

1 2 3 4

Regiony przybrzeżne i wyspy Kornwalii i Devonu w Zjednoczonym Królestwie

0,74

1 2 3 4

Atlantyckie regiony przybrzeżne Portugalii

0,93 0,81

2 3

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz postaci określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.