Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 13

Strona 13 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

Pozostałe: Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (13): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy: O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy 0402 91 10 9370

0402 91 0402 91 10

––

–––

––––

0402 91 30

–––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy: O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 91 30 9300


–––– –––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy: Pozostałe 0402 91 99 9000

0402 91 99 0402 99 0402 99 10

–––– ––

Pozostałe (14): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy 0402 99 10 9350

–––

––––

–––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłusz­ czowej 15 % masy lub większej 0402 99 31 9150 0402 99 31 9300 0402 99 31 9500

0402 99 31

––––

–––––

––––––

––––– –––––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy O zawartości tłuszczu przekraczającej 39 % masy

0402 99 39

––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy, o zawartości sacharozy 40 % masy lub więk­ szej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 99 39 9150

–––––

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aroma­ tycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

ex 0403 90

Pozostałe: Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao: W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci (8) (12): Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 1,5 % masy Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0403 90 13 9200 0403 90 13 9300 0403 90 13 9500 0403 90 13 9900 0403 90 19 9000 0403 90 11 9000

––

–––

––––

0403 90 11 0403 90 13

––––– –––––

–––––– –––––– –––––– ––––––

0403 90 19

––––– ––––

Przekraczającej 27 % masy

Pozostałe, o zawartości tłuszczu (4): Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy 0403 90 33 9400

0403 90 33

–––––

––––––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/35

Kod CN

–––––– –––

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

Przekraczającej 25 % masy

0403 90 33 9900

Pozostałe: Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 3 % masy: Nieprzekraczającej 1,5 % masy 0403 90 51 9100

––––

0403 90 51

–––––

––––––

0403 90 59

–––––

Przekraczającej 6 % masy: Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 21 % masy Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 35 % masy Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy Przekraczającej 39 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy 0403 90 59 9170 0403 90 59 9310 0403 90 59 9340 0403 90 59 9370 0403 90 59 9510

–––––– –––––– –––––– –––––– ––––––

ex 0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0404 90

Pozostałe: Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 1,5 % masy: W proszku lub w granulkach, o zawartości wody nieprzekraczającej 5 % masy i o zawartości białka mleka w suchej masie mlecznej beztłuszczowej: 29 % masy lub więcej, ale mniej niż 34 % masy 34 % masy lub większej 0404 90 21 9120 0404 90 21 9160

––

ex 0404 90 21

–––

––––

––––– –––––

0404 90 23

–––

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy (8): W proszku lub granulkach: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0404 90 23 9120 0404 90 23 9130 0404 90 23 9140 0404 90 23 9150

––––

–––––

–––––– –––––– –––––– ––––––

ex 0404 90 29

–––

Przekraczającej 27 % masy (8): W proszku lub granulkach, o zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 28 % masy Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy 0404 90 29 9110 0404 90 29 9115 0404 90 29 9125 0404 90 29 9140

––––

––––– ––––– ––––– ––––– ––

Pozostałe, o zawartości tłuszczu (4) (8): Nieprzekraczającej 1,5 % masy: W proszku lub granulkach 0404 90 81 9100

0404 90 81

–––

––––

L 353/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.