Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 15

Strona 15 z 22

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

––––

O zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 72 % masy: Ser śmietankowy o zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 77 % masy, ale nieprzekraczającej 83 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 69 % masy 69 % masy lub większej 60 59 60 69 0406 10 20 9830 0406 10 20 9850 0406 10 20 9870 0406 10 20 9900


–––––

––––––

––––––

–––––

Pozostałe

––––

Pozostałe

ex 0406 20 ex 0406 20 90

Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: Pozostałe: Sery produkowane z serwatki Pozostałe: O zawartości tłuszczu przekraczającej 20 % masy, o zawartości laktozy mniejszej niż 5 % masy i o zawartości suchej masy: 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 80 % masy 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 % masy 85 % masy lub większej, ale mniejszej niż 95 % masy 95 % masy lub większej 40 20 15 5 34 30 30 30 0406 20 90 9913 0406 20 90 9915 0406 20 90 9917 0406 20 90 9919 0406 20 90 9990 0406 20 90 9100

––

–––

–––

––––

–––––

–––––

–––––

–––––

––––

Pozostałe

ex 0406 30

Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany: Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Nieprzekraczającej 48 % masy: O zawartości suchej masy: 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy i o zawar­ tości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 20 % masy 20 % masy lub większej 60 60 20 0406 30 31 9710 0406 30 319730

––

–––

ex 0406 30 31

––––

–––––

––––––

–––––––

–––––––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/39

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

––––––

43 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 20 % masy 20 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy 40 % masy lub większej 57 57 57 20 40 0406 30 31 9910 0406 30 31 9930 0406 30 31 9950

–––––––

–––––––

–––––––

ex 0406 30 39

––––

Przekraczającej 48 % masy: O zawartości suchej masy: 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy 43 % masy lub większej, ale mniejszej niż 46 % masy 46 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniej niż 55 % masy 55 % masy lub większej 54 54 54 48 55 79 0406 30 39 9930 0406 30 39 9950 0406 30 90 9000 60 57 48 48 0406 30 39 9500 0406 30 39 9700

–––––

––––––

––––––

––––––

–––––––

–––––––

ex 0406 30 90 ex 0406 40

–––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy

Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający prze­ rosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti: Gorgonzola Pozostały 53 50 48 40 0406 40 50 9000 0406 40 90 9000

ex 0406 40 50 ex 0406 40 90 ex 0406 90

––

––

Pozostałe sery: Pozostałe: Emmentaler Gruyère, Sbrinz: Gruyère 38 45 0406 90 15 9100 40 45 0406 90 13 9000

––

ex 0406 90 13 ex 0406 90 15

–––

–––

––––

ex 0406 90 17

–––

Bergkäse, Appenzell: Bergkäse 38 39 47 47 52 45 48 40 45 45 0406 90 17 9100 0406 90 21 9900 0406 90 23 9900 0406 90 25 9900 0406 90 27 9900

––––

ex 0406 90 21 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27

–––

Cheddar Edam Tilsit Butterkäse

–––

–––

–––

L 353/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.