Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 16

Strona 16 z 22

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

Ex 0406 90 32

–––

Feta (3): Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub mleka koziego: O zawartości wody w substancji beztłuszczowej nieprzekracza­ jącej 72 % masy 56 43 0406 90 32 9119

––––

–––––

ex 0406 90 35

–––

Kefalo-Tyri: Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub koziego Pozostałe: 38 38 40 40 40 45 0406 90 35 9190 0406 90 35 9990 0406 90 37 9000


–––– ––––

ex 0406 90 37

––– –––

Finlandia Pozostałe: Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawar­ tości wody, w substancji beztłuszczowej: Nieprzekraczającej 47 % masy: Grana Padano, Parmigiano Reggiano Fiore Sardo, Pecorino: Wytworzony wyłącznie z mleka owczego Pozostałe

––––

–––––

––––––

ex 0406 90 61 ex 0406 90 63

––––––– –––––––

35

32

0406 90 61 9000

–––––––– ––––––––

35 35

36 36

0406 90 63 9100 0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

–––––––

Pozostałe: Sery produkowane z serwatki Pozostałe 38 30 0406 90 69 9100 0406 90 69 9910

–––––––– –––––––– ––––––

Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Provolone Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø: O zawartości tłuszczu w suchej masie 45 % masy lub więk­ szej, ale mniejszej niż 55 % masy: O zawartości suchej masy 50 % masy lub większej, ale mniejszej niż 56 % masy O zawartości suchej masy 56 % masy lub większej 50 45 0406 90 76 9300 45 45 44 39 0406 90 73 9900 0406 90 75 9900

ex 0406 90 73 ex 0406 90 75 ex 0406 90 76

––––––– ––––––– –––––––

––––––––

–––––––––

––––––––– ––––––––

44 46

45 55

0406 90 76 9400 0406 90 76 9500

O zawartości tłuszczu w suchej masie 55 % masy lub więk­ szej

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/41

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

ex 0406 90 78

–––––––

Gouda: O zawartości tłuszczu w suchej masie mniejszej niż 48 % masy O zawartości tłuszczu w suchej masie 48 % masy lub więk­ szej, ale mniejszej niż 55 % masy Pozostałe 50 20 0406 90 78 9100

––––––––

––––––––

45

48

0406 90 78 9300

––––––––

45 56 44

55 40 45

0406 90 78 9500 0406 90 79 9900 0406 90 81 9900

ex 0406 90 79 ex 0406 90 81

–––––––

Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Kefalograviera, Kasseri: O zawartości wody nieprzekraczającej 40 % masy O zawartości wody przekraczającej 40 % masy, ale nieprze­ kraczającej 45 % masy Pozostałe

–––––––

ex 0406 90 85

–––––––

––––––––

40 45

39 39

0406 90 85 9930 0406 90 85 9970

––––––––

––––––––

0406 90 85 9999

–––––––

Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłusz­ czowej: Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy: Sery wytwarzane z serwatki Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy 39 % masy lub większej 52 51 47 40 5 19 39 0406 90 86 9200 0406 90 86 9300 0406 90 86 9400 0406 90 86 9900 0406 90 86 9100

ex 0406 90 86

––––––––

–––––––––

–––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

ex 0406 90 87

––––––––

Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy: Sery wytworzone z serwatki, z wyjątkiem Manouri Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy 60 55 53 5 19 0406 90 87 9200 0406 90 87 9300 0406 90 87 9400 0406 90 87 9100

–––––––––

–––––––––

––––––––––

––––––––––

––––––––––

L 353/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.