Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 17

Strona 17 z 22

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie (%) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%) Kod produktu

––––––––––

40 % masy lub większej: Idiazabal, Manchego i Roncal, wytwarzane wyłącznie z mleka owczego Maasdam Manouri Hushallsost Murukoloinen Gräddost Pozostałe 45 45 43 46 41 39 47 45 45 53 45 50 60 40 0406 90 87 9951 0406 90 87 9971 0406 90 87 9972 0406 90 87 9973 0406 90 87 9974 0406 90 87 9975 0406 90 87 9979


–––––––––––

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––

ex 0406 90 88

––––––––

Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Sery wytwarzane z serwatki Pozostałe: O zawartości tłuszczu w suchej masie: 10 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy Wynoszącej 40 % lub więcej: Akawi 55 40 0406 90 88 9500 60 10 0406 90 88 9300 0406 90 88 9100

––––––––– –––––––––

––––––––––

––––––––––– –––––––––––

––––––––––––

(1) W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Jeżeli produkt zaliczany do niniejszej podpozycji składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać: — maksymalną zawartość w masie substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego, a w szczególności, — zawartość laktozy w dodanej serwatce. (2) Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2287/2000 (Dz.U. L 260 z 14.10.2000, s. 22). (3) W przypadku, gdy produkt zawiera kazeinę i/lub kazeiniany, które zostały dodane przed procesem przetwarzana lub w trakcie tego procesu, refundacji się nie wypłaca. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt zawiera dodatek kazeiny i/kazeinianów, czy też nie. 4) Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych: ( (a) kwoty za 100 kg, pomnożonej przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu.. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.