Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 19

Strona 19 z 22

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość takich składników niemlekowych. b) Jeżeli produkt zawiera zioła lub przyprawy, takie jak w szczególności musztarda, bazylia, czosnek czy oregano kwota refundacji powinna zostać obniżona o 1 %. Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca podaje na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość dodanych ziół lub przypraw. c) W przypadku, gdy produkt zawiera kazeinę, i/lub kazeiniany, i/lub serwatkę i/lub produkty pochodzące z serwatki, i/lub laktozę, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, do celu obliczania refundacji nie będzie się uwzględniać dodatku kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki (z wyłączeniem masła z serwatki objętego kodem 0405 10 50), i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera lub nie zawiera dodatku kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość w masie: kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki (z określeniem, w stosownym przypadku, zawartości masła z serwatki), i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego. d) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub konserwacji, takich jak sól, podpuszczka lub pleśń. (11) Refundacja w odniesieniu do mleka zagęszczonego zamrożonego jest taka sama, jak w odniesieniu do produktów objętych pozycjami 0402 91 i 0402 99. 12) Refundacje w odniesieniu do mrożonych produktów objętych kodami CN 0403 90 11 do 0403 90 39 są takie same, jak w odniesieniu do produktów objętych ( odpowiednio kodami CN 0403 90 51 do 0403 90 69. (13) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość, w masie, substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów produktu gotowego. 14) Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych: ( (a) kwoty za 100 kg, pomnożonej przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji; (b) składnika obliczonego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4). Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, maksymalną zawartość sacharozy oraz czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, maksymalną zawartość substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów gotowego produktu.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.