Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 22

3. Przetwory zbożowe

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 1102 ex 1102 20 ex 1102 20 10

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin:

Mąka kukurydziana: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (2) O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości suro­ wego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2) 1102 20 10 9200 1102 20 10 9400


––

–––

–––

ex 1102 20 90

––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości suro­ wego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2) 1102 20 90 9200

–––

ex 1102 90 1102 90 10

Pozostałe: Mąka jęczmienna: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy Pozostała 1102 90 10 9100 1102 90 10 9900

––

–––

–––

ex 1102 90 30

––

Mąka owsiana: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,8 % masy, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna 1102 90 30 9100

–––

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

Kasze i mączki: Z kukurydzy: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3) O zawartości tłuszczu przekraczającej 0,9 %, ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości suro­ wego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3) O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,0 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3) 1103 13 10 9100

ex 1103 13 ex 1103 13 10

––

–––

––––

––––

1103 13 10 9300

––––

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

–––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości suro­ wego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3) 1103 13 90 9100

––––

ex 1103 19 1103 19 10

––

Z pozostałych zbóż: Z żyta 1103 19 10 9000

–––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/15

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

ex 1103 19 30

Z jęczmienia: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy 1103 19 30 9100

––––

ex 1103 19 40

–––

Z owsa: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna 1103 19 40 9100

––––

ex 1103 20 1103 20 20 1103 20 60 ex 1104

Granulki: Z jęczmienia Z pszenicy 1103 20 20 9000 1103 20 60 9000

–– ––

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatko­ wane lub mielone:

Ziarna miażdżone lub płatkowane: Z owsa: Płatkowane: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy przekraczającej 0,1 %, ale nieprzekraczającej 1,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna 1104 12 90 9100

ex 1104 12 ex 1104 12 90

––

–––

––––

––––

1104 12 90 9300

ex 1104 19 1104 19 10 ex 1104 19 50

––

Z pozostałych zbóż: Z pszenicy Z kukurydzy: Płatkowane: O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,7 % masy (3) O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % masy, ale nieprzekra­ czającej 1,3 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (3) 1104 19 50 9110 1104 19 50 9130 1104 19 10 9000

––– –––

––––

–––––

–––––

–––

Z jęczmienia: Płatkowane: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy 1104 19 69 9100

ex 1104 19 69

––––

–––––

Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane): Z owsa: Łuszczone (łuskane lub obierane): O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 (1) 1104 22 20 9100

ex 1104 22 ex 1104 22 20

––

–––

––––

ex 1104 22 30

–––

Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze«lub «grutten»): O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 (1) 1104 22 30 9100

––––

L 353/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.