Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––

Kod produktu

ex 1104 23 ex 1104 23 10

Z kukurydzy: Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane: O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, (»Grütze« lub»grutten«) zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3) O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) (3) 1104 23 10 9100


–––

––––

––––

1104 23 10 9300

1104 29

––

Z pozostałych zbóż: Z jęczmienia: Łuszczone (łuskane lub obierane): O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 01 9100

–––

ex 1104 29 01

––––

–––––

ex 1104 29 03

––––

Łuszczone i krojone lub śrutowane («Grütze» lub «grutten»): O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 03 9100

–––––

ex 1104 29 05

––––

Perełkowane: O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku): Pierwsza kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/ 2008 (1) 1104 29 05 9100

–––––

––––––

–––––

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku): Druga kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 05 9300

–––––– –––

Pozostałe: Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane: Z pszenicy: Niekrojone ani nieśrutowane, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporzą­ dzenia (WE) nr 508/2008 (1) 1104 29 11 9000

––––

ex 1104 29 11

–––––

––––

Obrobione wyłącznie przez śrutowanie: Z pszenicy Z żyta 1104 29 51 9000 1104 29 55 9000

1104 29 51 1104 29 55 1104 30 1104 30 10 1104 30 90 1107 1107 10

––––– ––––– –

Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone: Z pszenicy Z pozostałych zbóż 1104 30 10 9000 1104 30 90 9000

–– ––

Słód, nawet palony:

Niepalony: Z pszenicy: W postaci mąki Pozostały 1107 10 11 9000 1107 10 19 9000

––

1107 10 11 1107 10 19

––– ––– ––

Pozostały: W postaci mąki 1107 10 91 9000

1107 10 91

–––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/17

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––– –

Kod produktu

1107 10 99 1107 20 00 ex 1108

Pozostały

1107 10 99 9000 1107 20 00 9000

Palony

Skrobie; inulina:

Skrobie (4): Skrobia pszenna: O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 11 00 9200 1108 11 00 9300

ex 1108 11 00

––

––– –––

ex 1108 12 00

––

Skrobia kukurydziana: O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 12 00 9200 1108 12 00 9300

––– –––

ex 1108 13 00

––

Skrobia ziemniaczana: O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 77 %, ale mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 13 00 9200 1108 13 00 9300

––– –––

ex 1108 19 ex 1108 19 10

––

Pozostałe skrobie: Skrobia z ryżu: O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5) 1108 19 10 9200 1108 19 10 9300

–––

–––– ––––

ex 1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony:

Suszony gluten pszenny o zawartości białka, w odniesieniu do suchej masy, 82 % masy lub więcej (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Pozostałe cukry włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex 1702 30

Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy: Pozostałe: W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego Pozostałe: (6) 1702 30 50 9000 1702 30 90 9000

––

1702 30 50 1702 30 90 ex 1702 40 1702 40 90 ex 1702 90 1702 90 50

––– ––– –

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: Pozostałe (6) 1702 40 90 9000

–– –

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy: Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowanej Pozostałe (6) 1702 90 50 9100 1702 90 50 9900

––

––– ––– ––

Karmel: Pozostały: W postaci proszku, nawet aglomerowanego 1702 90 75 9000

–––

1702 90 75

––––

L 353/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.