Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 8

Strona 8 z 22

U. L 325 z 24.11.2006 s. 12. (6) Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39). Określenie »zawartość średnia« odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko. 7) Określanie zawartości kolagenu: ( Zawartość kolagenu zostaje uwzględniona w celu oznaczenia zawartości hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8. Zawartość hydroksyproliny musi być oznaczona zgodnie z metodą ISO 3496-1978.


L 353/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

6. Wieprzowina

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0103

Świnie żywe:

Pozostałe: O masie mniejszej niż 50 kg: Gatunki domowe 0103 91 10 9000

ex 0103 91 0103 91 10 ex 0103 92

––

––– ––

O masie 50 kg lub większej: Gatunki domowe: Pozostałe 0103 92 19 9000

–––

0103 92 19 ex 0203

––––

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Świeże lub schłodzone: Tusze i półtusze: Ze świń domowych (12) 0203 11 10 9000

ex 0203 11 0203 11 10 ex 0203 12

––

––– ––

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych: Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 11 9100

–––

ex 0203 12 11

––––

–––––

ex 0203 12 19

––––

Łopatki i ich kawałki (13): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 19 9100

–––––

ex 0203 19

––

Pozostałe: Ze świń domowych: Przodki i ich kawałki (14): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 11 9100

–––

ex 0203 19 11

––––

–––––

ex 0203 19 13

––––

Schaby i ich kawałki, z kośćmi: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 13 9100

–––––

ex 0203 19 15

––––

Boczek i jego kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0203 19 15 9100

––––– ––––

Pozostałe: Bez kości: Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (1) (11) (13) (14) (15) Boczek i jego kawałki, o łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy (1) (11) 0203 19 55 9110 0203 19 55 9310

ex 0203 19 55

–––––

–––––– –––––– –

Zamrożone: Tusze i półtusze: Ze świń domowych (12) 0203 21 10 9000

ex 0203 21 0203 21 10 ex 0203 22

––

––– ––

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych:

–––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/25

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––––

Kod produktu

ex 0203 22 11

Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 22 11 9100

–––––

ex 0203 22 19

––––

Łopatki i ich kawałki (13): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 22 19 9100

–––––

ex 0203 29

––

Pozostałe: Ze świń domowych: Przodki i ich kawałki (14): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 29 11 9100

–––

ex 0203 29 11

––––

–––––

ex 0203 29 13

––––

Schaby i ich kawałki, z kośćmi: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 29 13 9100

–––––

ex 0203 29 15

––––

Boczek i jego kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0203 29 15 9100

––––– ––––

Pozostałe: Bez kości: Szynki, przodki, łopatki, i ich kawałki (1) (13) (14) (15) (16) 0203 29 55 9110

ex 0203 29 55

–––––

––––––

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

Mięso ze świń: Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych: Solone lub w solance: Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 11 11 9100

ex 0210 11

––

–––

––––

ex 0210 11 11

–––––

–––––– ––––

Suszone lub wędzone: Szynki i ich kawałki: »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (2): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 11 31 9110

ex 0210 11 31

–––––

––––––

––––––– ––––––

Pozostałe O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 02 10 11 319910

–––––––

ex 0210 12

––

Boczek i jego kawałki: Ze świń domowych: Solony lub w solance: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 11 9100

–––

ex 0210 12 11

––––

–––––

ex 0210 12 19

––––

Suszony lub wędzony: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 19 9100

–––––

L 353/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.