Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 12

Tytuł:

Regulamin nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym w zakresie szczególnych wymagań dotyczących budowy, bezpieczeństwa użytkowania i emisji wodoru – Wersja 2

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 12

Strona 12 z 19

. . . . . . . . . Marka każdego urządzenia pomocniczego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ każdego urządzenia pomocniczego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie do ładowania: pokładowe/zewnętrzne (1) Marka i typ poszczególnych części urządzenia do ładowania (2) Opis rysunkowy urządzenia do ładowania (2) Moc wyjściowa nominalna (kW) (2) Maksymalne napięcie ładowania (V) (2)


5.6.5. 5.6.7. 5.6.8. 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1.

(1) (2)

Maksymalny prąd ładowania (A) (2) Marka i typ jednostki sterującej (jeżeli dotyczy) (2) Schemat działania, sterowania i bezpieczeństwa (2) Opis i charakterystyka okresów ładowania (2) Specyfikacja sieci zasilającej: Typ sieci zasilającej: jednofazowa/trójfazowa (1) Napięcie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V BEZPIECZNIK TOPIKOWY LUB WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykres zakresu działania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPRZEWODOWANIE ELEKTROENERGETYCZNE Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Niepotrzebne skreślić. — Dotyczy pojazdów wyposażonych w pokładowe urządzenie do ładowania.

14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 7

L 45/37

OZNACZANIE EMISJI WODORU W CZASIE ŁADOWANIA AKUMULATORA TRAKCYJNEGO

1.

WSTĘP Niniejszy załącznik opisuje procedurę oznaczania emisji wodoru w czasie ładowania akumulatora trakcyjnego w odniesieniu do wszystkich pojazdów drogowych o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym, zgodnie z pkt 5.3 niniejszego regulaminu.

2.

OPIS BADANIA Badanie emisji wodoru (rysunek 7.1) wykonuje się w celu oznaczenia wielkości emisji wodoru w czasie ładowania akumulatora trakcyjnego za pomocą pokładowego urządzenia do ładowania. Badanie obejmuje następujące etapy: a) b) c) d) przygotowanie pojazdu; rozładowanie akumulatora trakcyjnego; oznaczenie emisji wodoru w czasie normalnego ładowania; oznaczenie emisji wodoru w czasie ładowania przy uszkodzeniu pokładowego urządzenia do ładowania.

3. 3.1.

POJAZD Pojazd musi się znajdować w dobrym stanie technicznym i musi przejechać co najmniej 300 km w ciągu siedmiu dni poprzedzających datę badania. W tym czasie pojazd musi być wyposażony w ten akumulator trakcyjny, który zostanie poddany badaniu emisji wodoru. W przypadku użytkowania akumulatora w temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia operator musi przestrzegać zaleceń producenta w celu utrzymania temperatury akumulatora trakcyjnego w normalnym zakresie eksploatacyjnym. Przedstawiciel producenta musi mieć możliwość potwierdzenia, że układ kondycjonowania termicznego akumulatora trakcyjnego działa prawidłowo i nie wykazuje uszkodzeń pojemności.

3.2.

L 45/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 7.1 Oznaczanie emisji wodoru w czasie ładowania akumulatora trakcyjnego

14.2.2009

14.2.2009

4. 4.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/39

APARATURA BADAWCZA DO BADAŃ EMISJI WODORU Dynamometr podwoziowy Dynamometr podwoziowy musi spełniać wymogi serii poprawek 05 do regulaminu nr 83.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 200914.2.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 38) (1)

  • Dz. U. L45 - 0 z 200914.2.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.