Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 8

Tytuł:

Regulamin nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym w zakresie szczególnych wymagań dotyczących budowy, bezpieczeństwa użytkowania i emisji wodoru – Wersja 2

Data ogłoszenia:2009-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 8

Strona 8 z 19

10. NAZWY I ADRESY SŁUŻB TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZANIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH

Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin zobowiązane są do przekazania Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazw i adresów służb technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazw i adresów służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie homologacji, rozszerzenie homologacji, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji lub ostateczne zaprzestanie produkcji.


L 45/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 1 KOMUNIKAT (maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

14.2.2009

14.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 2 UKŁAD ZNAKÓW HOMOLOGACJI

L 45/27

Wzór A (zob. pkt 4.4 niniejszego regulaminu)

a = min. 8 mm Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E4), na mocy regulaminu nr 100, pod numerem homologacji 002492. Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr 100 w wersji oryginalnej.

Wzór B (zob. pkt 4.5 niniejszego regulaminu)

a = min. 8 mm Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E4) na mocy regulaminu nr 100 i regulaminu nr 42 (1). Pierwsze dwie cyfry numerów homologacji oznaczają, że w chwili udzielenia odpowiednich homologacji zarówno regulamin nr 100, jak i regulamin nr 42 pozostawały w swoich oryginalnych wersjach.

(1)

Drugi numer podano przykładowo.

L 45/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 3

14.2.2009

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM CZĘŚCI POD NAPIĘCIEM Wyciąg z normy IEC 529 (1989)

1.

DEFINICJE Do celów niniejszej normy stosuje się następujące definicje:

1.1.

Obudowa Element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony (IEV 826-03-12). Uwaga: Powyższa definicja, zaczerpnięta z Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (IEV), wymaga następujących wyjaśnień w odniesieniu do niniejszej normy: a) b) obudowa zapewnia ochronę ludzi i zwierząt przed dostępem do części niebezpiecznych; wszelkiego rodzaju bariery, specjalnie ukształtowane otwory lub inne środki, zarówno połączone z obudową, jak i utworzone przez znajdujące się w obudowie urządzenie, które uniemożliwiają lub ograniczają dostęp określonych próbników, uznaje się za stanowiące część obudowy, z wyjątkiem takich środków, które można usunąć bez użycia klucza lub narzędzi.

1.2.

Dotyk bezpośredni Dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych (IEV 826-03-05). Uwaga: Niniejsza definicja pochodzi z Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego i podana jest do celów informacyjnych. W niniejszej normie pojęcie „dotyk bezpośredni” zastępuje się pojęciem „dostęp do części niebezpiecznych”.

1.3.

Stopień ochrony Stopień ochrony danej obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wchodzeniem obcych ciał stałych oraz dostępem wody, określany za pomocą znormalizowanych metod badawczych.

1.4.

Kod IP System kodowania, który określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wchodzeniem obcych ciał stałych oraz dostępem wody, oraz przekazuje dodatkowe informacje związane z taką ochroną.

1.5.

Część niebezpieczna Część, do której zbliżanie się lub której dotknięcie stanowi niebezpieczeństwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 45 POZ 17 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 200914.2.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 38) (1)

  • Dz. U. L45 - 0 z 200914.2.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.