Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 17

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 21.6.2006)

Data ogłoszenia:2009-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 17

25.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/17

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171 z dnia 23 czerwca 2006 r.) Strona 99, załącznik I, pkt 1 lit. A) ppkt iii): zamiast: „Na rachunkach rejestrowane są również operacje finansowane przez Fundusz, w szczególności dotyczące zapasów interwencyjnych, nierozliczonych zaliczek, papierów wartościowych oraz dłużników.”,


powinno być: „Na rachunkach rejestrowane są również operacje finansowane przez Fundusz, w szczególności dotyczące zapasów interwencyjnych, nierozliczonych zaliczek, zabezpieczeń oraz dłużników.”. Strona 101, załącznik I, pkt 2 lit. D): zamiast: „Procedury dotyczące zaliczek i papierów wartościowych”,

powinno być: „Procedury dotyczące zaliczek i zabezpieczeń”. Strona 101, załącznik I, pkt 2 lit. F): zamiast: „Informacje związane z dokumentacją dowodową dotyczącą zatwierdzania, płatności i księgowania wnios­ ków oraz obsługi zaliczek, papierów wartościowych i długów, są dostępne w agencji, aby w każdej chwili zapewnić wystarczająco szczegółowy ślad rewizyjny.”,

powinno być: „Informacje związane z dokumentacją dowodową dotyczącą zatwierdzania, płatności i księgowania wnios­ ków oraz obsługi zaliczek, zabezpieczeń i długów, są dostępne w agencji, aby w każdej chwili zapewnić wystarczająco szczegółowy ślad rewizyjny.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L52 - 3 z 200925.2.2009

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie pożyczki w kwocie 300 mln EUR udzielonej przez Włochy spółce Alitalia nr C 26/08 (ex NN 31/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6743) (1)

  • Dz. U. L52 - 1 z 200925.2.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L52 - 0 z 200925.2.2009

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.