Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 10

Strona 10 z 18

L 76/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

Lampy metalohalogenkowe o Ra ≤ 80 i wysokoprężne lampy sodowe o Ra > 60 muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 8: Tabela 8 Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp metalohalogenkowych

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy przezroczyste – lampy nieprzezroczyste

Moc nominalna lampy [W]

W ≤ 55 55 < W ≤ 75 75 < W ≤ 105 105 < W ≤ 155 155 < W ≤ 255 255 < W ≤ 405


≥ 60 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 85

≥ 60 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Po upływie sześciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostałe lampy wyładowcze dużej intensywności muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 9: Tabela 9 Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla pozostałych lamp wyładowczych dużej intensywności

Moc nominalna lampy [W] Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 40 40 < W ≤ 50 50 < W ≤ 70 70 < W ≤ 125 125 < W

50 55 65 70 75

C. Wymogi trzeciego etapu Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą być przystosowane do współpracy ze statecznikami o klasie sprawności energetycznej co najmniej A2 zgodnie z załącznikiem III pkt 2.2. Lampy metalohalogenkowe muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 10: Tabela 10 Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp metalohalogenkowych (etap 3)

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy przezroczyste – lampy nieprzezroczyste

Moc nominalna lampy (W)

W ≤ 55 55 < W ≤ 75 75 < W ≤ 105 105 < W ≤ 155 155 < W ≤ 255 255 < W ≤ 405

≥ 70 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 90

≥ 65 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 85

Lampy o Tc ≥ 5 000 K lub posiadające drugą bańkę muszą posiadać skuteczność wynoszącą co najmniej 90 % odpowiednich wymaganych wartości.

24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/29

1.2. Wymogi eksploatacyjne A. Wymogi pierwszego etapu Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, których dotyczą wymogi załącznika III pkt 1.1.A, muszą charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw (Ra) wynoszącym co najmniej 80.

B. Wymogi drugiego etapu Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw (Ra) wynoszącym co najmniej 80 oraz minimalnymi wartościami współczynnika zachowania strumienia świetl­ nego zgodnie z tabelą 11: Tabela 11 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych (etap 2)

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego Rodzaj lampy 2 000 Liczba godzin pracy 4 000 8 000 16 000

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częs­ totliwości Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło Jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częs­ totliwości Jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,95

0,92

0,90

0,97

0,95

0,92

0,90

0,95

0,90

0,80

0,97

0,90

0,80

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą posiadać minimalną wartość współczynnika trwa­ łości lampy zgodnie z tabelą 12: Tabela 12 Współczynnik trwałości lampy dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych (etap 2)

Współczynnik trwałości lampy Rodzaj lampy 2 000 Liczba godzin pracy 4 000 8 000 16 000

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częs­ totliwości Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło Jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częs­ totliwości Jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,99

0,97

0,90

0,99

0,97

0,92

0,90

0,95

0,92

0,50

0,95

0,90

0,87

L 76/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.