Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 13

Strona 13 z 18

24.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/33

Tabela 17 Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników bez funkcji ściemniania do lamp fluorescencyjnych

SPRAWNOŚĆ STATECZNIKA (Plamp/Pinput) DANE LAMPY bez funkcji ściemniania Moc znamionowa/ typowa KOD ILCOS 50 Hz W HF W

Rodzaj lampy

Moc nominalna

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

W

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 TC-L TC-L TC-L TCF TCF TCF TC-D / DE TC-D / DE TC-D / DE TC-D / DE TC-T / TE TC-T / TE TC-T / TC-TE TC-DD / DDE TC-DD / DDE


15 18 30 36 38 58 70 18 24 36 18 24 36 10 13 18 26 13 18 26 10 16

FD-15-E-G13-26/450 FD-18-E-G13-26/600 FD-30-E-G13-26/900 FD-36-E-G13-26/1200 FD-38-E-G13-26/1050 FD-58-E-G13-26/1500 FD-70-E-G13-26/1800 FSD-18-E-2G11 FSD-24-E-2G11 FSD-36-E-2G11 FSS-18-E-2G10 FSS-24-E-2G10 FSS-36-E-2G10 FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24d=1 FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24d=1 FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24d=2 FSQ-26-E-G24q=1 FSQ-26-I-G24d=1 FSM-13-E-GX24q=1 FSM-13-I-GX24d=1 FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q FSS-21-E-GR10q FSS-21-I-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR10q FSS-28-L/P/H-GR10q FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/H-GR10q

15 18 30 36 38,5 58 69,5 18 24 36 18 24 36 10 13 18 26 13 18 26,5 10,5 16

13,5 16 24 32 32 50 60 16 22 32 16 22 32 9,5 12,5 16,5 24 12,5 16,5 24 9,5 15

87,8 % 87,7 % 82,1 % 91,4 % 87,7 % 93,0 % 90,9 % 87,7 % 90,7 % 91,4 % 87,7 % 90,7 % 91,4 % 89,4 % 91,7 % 89,8 % 91,4 % 91,7 % 89,8 % 91,4 % 86,4 % 87,0 %

84,4 % 84,2 % 77,4 % 88,9 % 84,2 % 90,9 % 88,2 % 84,2 % 88,0 % 88,9 % 84,2 % 88,0 % 88,9 % 86,4 % 89,3 % 86,8 % 88,9 % 89,3 % 86,8 % 88,9 % 82,6 % 83,3 %

75,0 % 76,2 % 72,7 % 84,2 % 80,0 % 84,7 % 83,3 % 76,2 % 81,5 % 84,2 % 76,2 % 81,5 % 84,2 % 73,1 % 78,1 % 78,6 % 82,8 % 78,1 % 78,6 % 82,8 % 70,4 % 75,0 %

67,9 % 71,3 % 79,2 % 83,4 % 84,1 % 86,1 % 86,3 % 71,3 % 76,0 % 83,4 % 71,3 % 76,0 % 83,4 % 67,9 % 72,6 % 71,3 % 77,2 % 72,6 % 71,3 % 77,5 % 68,8 % 72,4 %

62,0 % 65,8 % 75,0 % 79,5 % 80,4 % 82,2 % 83,1 % 65,8 % 71,3 % 79,5 % 65,8 % 71,3 % 79,5 % 59,4 % 65,0 % 65,8 % 72,6 % 65,0 % 65,8 % 73,0 % 60,5 % 66,1 %

TC-DD / DDE

21

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

L 76/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2009

TC TC TC TC T5 T5 T5 T5 T9-C T9-C T9-C T2 T2 T2 T2 T2 T2 T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-E T5-C T5-C T5-C T5-C TC-LE TC-LE TC-LE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-TE TC-DD

5 7 9 11 4 6 8 13 22 32 40 6 8 11 13 21 23 14 21 24 28 35 39 49 54 80 95 120 22 40 55 60 40 55 80 32 42 57 70 60 62 82 85 120 55

FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 FD-4-E-G5-16/150 FD-6-E-G5-16/225 FD-8-E-G5-16/300 FD-13-E-G5-16/525 FSC-22-E-G10q-29/200 FSC-32-E-G10q-29/300 FSC-40-E-G10q-29/400 FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220 FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320 FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420 FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520 FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/ FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/ FDH-14-G5-L/P-16/550 FDH-21-G5-L/P-16/850 FDH-24-G5-L/P-16/550 FDH-28-G5-L/P-16/1150 FDH-35-G5-L/P-16/1450 FDH-39-G5-L/P-16/850 FDH-49-G5-L/P-16/1450 FDH-54-G5-L/P-16/1150 FDH-80-G5-L/P-16/1150 FDH-95-G5-L/P-16/1150 FDH-120-G5-L/P-16/1450 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 FSDH-40-L/P-2G11 FSDH-55-L/P-2G11 FSDH-80-L/P-2G11 FSMH-32-L/P-2GX24q=3 FSMH-42-L/P-2GX24q=4 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 FSM8H-57-L/P-2GX24q=5 FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 FSM8H-70-L/P-2GX24q=6 FSM6H-60-L/P-2G8=1 FSM8H-62-L/P-2G8=2 FSM8H-82-L/P-2G8=2 FSM6H-85-L/P-2G8=1 FSM6H-120-L/P-2G8=1 FSM8H-120-L/P-2G8=1 FSSH-55-L/P-GR10q

5,4 7,1 8,7 11,8 4,5 6 7,1 13 22 32 40

5 6,5 8 11 3,6 5,4 7,5 12,8 19 30 32 5 7,8 10,8 13,3 21 23 13,7 20,7 22,5 27,8 34,7 38 49,3 53,8 80 95 120 22,3 39,9 55 60 40 55 80 32 43 56 70 63 62 82 87 122 55

72,7 % 77,6 % 78,0 % 83,0 % 64,9 % 71,3 % 69,9 % 84,2 % 89,4 % 88,9 % 89,5 % 72,7 % 76,5 % 81,8 % 84,7 % 88,9 % 89,8 % 84,7 % 89,3 % 89,6 % 89,8 % 91,5 % 91,0 % 91,6 % 92,0 % 93,0 % 92,7 % 92,5 % 88,1 % 91,4 % 92,4 % 93,0 % 91,4 % 92,4 % 93,0 % 91,4 % 93,5 % 91,4 % 93,0 % 92,3 % 92,2 % 92,4 % 92,8 % 92,6 % 92,4 %

66,7 % 72,2 % 72,7 % 78,6 % 58,1 % 65,1 % 63,6 % 80,0 % 86,4 % 85,7 % 86,5 % 66,7 % 70,9 % 77,1 % 80,6 % 85,7 % 86,8 % 80,6 % 86,3 % 86,5 % 86,9 % 89,0 % 88,4 % 89,2 % 89,7 % 90,9 % 90,5 % 90,2 % 84,8 % 88,9 % 90,2 % 90,9 % 88,9 % 90,2 % 90,9 % 88,9 % 91,5 % 88,9 % 90,9 % 90,0 % 89,9 % 90,1 % 90,6 % 90,4 % 90,2 %

58,8 % 65,0 % 66,7 % 73,3 % 50,0 % 58,1 % 58,6 % 75,3 % 79,2 % 81,1 % 82,1 % 58,8 % 65,0 % 72,0 % 76,0 % 79,2 % 80,7 % 72,1 % 79,6 % 80,4 % 81,8 % 82,6 % 82,6 % 84,6 % 85,4 % 87,0 % 84,1 % 84,5 % 78,8 % 83,3 % 84,6 % 85,7 % 83,3 % 84,6 % 87,0 % 82,1 % 86,0 % 83,6 % 85,4 % 84,0 % 83,8 % 83,7 % 84,5 % 84,7 % 84,6 %

49,3 % 55,7 % 60,3 % 66,7 % 45,0 % 51,8 % 48,9 % 72,6 % 74,6 % 80,0 % 82,6 %

41,4 % 47,8 % 52,6 % 59,6 % 37,2 % 43,8 % 42,7 % 65,0 % 69,7 % 76,0 % 79,2 %

24.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 76 POZ 17 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 45 z 200924.3.2009

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

  • Dz. U. L76 - 3 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200924.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2009 z dnia 23 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.