Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 33

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 33

Strona 1 z 2
13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/33

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z dnia 17 czerwca 2008 r.) — Strona 50, art. 5 ust. 3: zamiast: „3. W przypadku świeżego mięsa drobiowego datę ważności zastępuje się wyrażeniem »spożyć przed«, zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/13/WE.”, „3. W przypadku świeżego mięsa drobiowego datę minimalnej trwałości zastępuje się »terminem przydatności do spożycia«, zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/13/WE.”.


powinno być:

L 8/34

— Strony 66 i 67, załącznik IV, tabelę zastępuje się następującą tabelą: „ZAŁĄCZNIK IV Artykuł 11 pkt 1 — Rodzaje chowu

PL

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранен с … % … гъска, хранена с овес Gefüttert mit …% … Hafermastgans Alimenté avec … % de … Oie nourrie ą l'avoine

Alimentado con … % de … Oca engordada con avena

Krmena z … % (čím) … Husa krmená ovsem

Fodret med … %… Havrefodret gås

Söödetud …, mis sisaldab … %… Kaeraga toidetud hani Ekstensiivne seespidamine (lindlas pida­ mine) Élevé ą l'intérieur: système extensif Sortant ą l'extérieur Fermier-élevé en plein air Vabapidamine Ελεύθερης βοσκής Free range Παραδοσιακής ελεύθερης βοσκής Απεριόριστης ελεύθερης βοσκής Traditional free range Εκτατικής εκτροφής Extensive indoor (barnreared) Estensivo al coperto

Έχει τραφεί με … %… Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of … Oats fed goose

Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena

Baroti ar … % … ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито (отгледан на закрито) Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) Extensive Bodenhaltung Fritgående Freilandhaltung

Sistema exten­ sivo en galli­ nero

Extenzivní v hale

Turēšana galve­ nokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане Frilands … Bäuerliche Frei­ landhaltung Traditsiooniline vabapidamine

Gallinero con salida libre

Volný výběh

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане Frilands … opdrættet i fuld frihed Bäuerliche Frei­ landhaltung Unbegrenzter Auslauf Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertą

Brīvā turēšana – pilnīgā brīvībā

13.1.2009

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

13.1.2009

a)

Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia Ruokittu rehulla, joka sisältää … % Kauralla ruokittu hanhi Produćão extensiva em interior Crescute în spații închise – sistem extensiv Chované na hlbokej podstielke (chov v hale) Ekstenzivna zaprta reja Laajaperäinen sisäkasvatus Extensivt uppfödd inomhus Utfodrad med … %… Havreutfodrad gås

… %-ban …val/vel etetve Zabbal etetett liba

Mitmugħa bi … % ta’ … Wiżża mitmugħa bilħafur

Gevoed met … %… Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … %… tucz owsiany (gęsi)

Furajate cu … % de … Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % … husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … % gos, krmljena z ovsom

PL

b)

Ekstensyvus paukščių auginimas patalpose (tvartuose) Scharrel … met uitloop Chów wybiegowy Produćão em semiliberdade Creștere liberă Výbehový chov (chov v exteriéri) Chované navol'no Tradicionalna prosta reja Prosta reja Vapaa laidun

Istállóban külterjesen tartott

Imrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnenge­ houden Ekstensywny chów ściółkowy

c)

Laisvai auginami paukščiai Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop Chów wybiegowy bez ograniczeń Produćão em liberdade Creștere liberă totală Úplne vol'ný chov Tradycyjny chów wybiegowy Produćão ao ar livre Creștere liberă tradițională

Szabadtartás

Trobbija filberaħ (free range)

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai auginami paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Trobbija filberaħ tradizz­ jonali

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Traditionell utomhusvistelse

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

e)

Visiškoje laisvėje auginami paukščiai

Teljes szabad­ tartás

Trobbija filberaħ – libertą totali

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liik­ kumavapaus

Uppfödd i full frihet”

L 8/35

L 8/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.