Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 12

1 zdanie wstępne Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Artykuł 6 ust. 2 akapit pierwszy i drugi Artykuł 6 ust. 2 akapit trzeci i czwarty Artykuł 6 ust. 3 Artykuł 6 ust. 4 Artykuł 6 ust. 5 Artykuł 6 ust. 6 Artykuł 7 ust. 1 Artykuł 7 ust. 2 zdanie pierwsze Artykuł 7 ust. 2 zdanie drugie Artykuł 7 ust. 3 Artykuł 8 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 8 ust. 1 akapit drugi słowa wstępne Artykuł 8 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze i drugie Artykuł 8 ust. 2 Artykuł 8 ust. 3 Artykuł 8 ust. 4 Artykuł 8 ust. 5 Artykuł 9 ust. 1 Artykuł 9 ust. 2 lit. a) Artykuł 9 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy Artykuł 9 ust. 2 lit. b) akapit drugi Artykuł 9 ust. 3 Artykuł 9 ust. 4 Artykuł 10 ust. 1 Artykuł 10 ust. 2 słowa wstępne zdanie pierwsze Artykuł 10 ust. 2 słowa wstępne zdanie drugie


Rozdział I Artykuł 1 Rozdział II Artykuł 2, 3 i 4 Rozdział III Artykuł 5 Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne słowa wprowadzające Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne słowa końcowe oraz lit. a), b) i c) Artykuł 6 ust. 1 akapit drugi Artykuł 6 ust. 2 akapit pierwszy i drugi Artykuł 6 ust. 4 akapit pierwszy i drugi Artykuł 6 ust. 3 Artykuł 6 ust. 5 Artykuł 6 ust. 6 Artykuł 6 ust. 7 Artykuł 7 ust. 1 Artykuł 7 ust. 2 akapit pierwszy Artykuł 7 ust. 2 akapit drugi Artykuł 7 ust. 3 Artykuł 8 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 8 ust. 1 akapit drugi słowa wstępne Artykuł 8 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b) Artykuł 8 ust. 1 akapit trzeci Artykuł 8 ust. 2 Artykuł 8 ust. 3 Artykuł 8 ust. 4 Artykuł 9 ust. 1 Artykuł 9 ust. 2 Artykuł 9 ust. 3 akapit pierwszy Artykuł 9 ust. 3 akapit drugi Artykuł 9 ust. 4 Artykuł 9 ust. 5 Artykuł 10 ust. 1 Artykuł 10 ust. 2 akapit pierwszy Artykuł 10 ust. 2 akapit drugi słowa wstępne

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/17

Rozporządzenie (WE) nr 3285/94

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 10 ust. 2 lit. a) i b) Tytuł IV Artykuł 11–15 Tytuł V Artykuł 16 ust. 1 i 2 Artykuł 16 ust. 3 lit. a) zdanie wstępne Artykuł 16 ust. 3 lit. a) tiret pierwsze, drugie i trzecie Artykuł 16 ust. 3 lit. b) Artykuł 16 ust. 4 lit. a) akapit pierwszy Artykuł 16 ust. 4 lit. a) akapit drugi Artykuł 16 ust. 4 lit. b) Artykuł 16 ust. 5 lit. a) Artykuł 16 ust. 5 lit. b) Artykuł 16 ust. 6 Artykuł 16 ust. 7 Artykuł 16 ust. 8 Artykuł 17–19 Artykuł 20 ust. 1 Artykuł 20 ust. 2 zdanie wstępne Artykuł 20 ust. 2 tiret pierwsze i drugie Artykuł 20 ust. 3–5 Artykuł 21 i 22 Tytuł VI Artykuł 23 Artykuł 24 ust. 1 Artykuł 24 ust. 2 lit. a) zdanie wstępne Artykuł 24 ust. 2 lit. a) pkt (i)–(iii) Artykuł 24 ust. 2 lit. b) zdanie pierwsze Artykuł 24 ust. 2 lit. b) zdanie drugie Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 — Artykuł 28 załącznik I — —

Artykuł 10 ust. 2 akapit drugi lit. a) i b) Rozdział IV Artykuł 11–15 Rozdział V Artykuł 16 ust. 1 i 2 Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy zdanie wstępne Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy lit. a), b) i c) Artykuł 16 ust. 3 akapit drugi Artykuł 16 ust. 4 akapit pierwszy Artykuł 16 ust. 4 akapit drugi Artykuł 16 ust. 4 akapit trzeci Artykuł 16 ust. 5 akapit pierwszy Artykuł 16 ust. 5 akapit drugi Artykuł 16 ust. 6 akapit pierwszy Artykuł 16 ust. 6 akapit drugi Artykuł 16 ust. 7 Artykuł 17–19 Artykuł 20 ust. 1 Artykuł 20 ust. 2 zdanie wstępne Artykuł 20 ust. 2 lit. a) i b) Artykuł 20 ust. 3–5 Artykuł 21 i 22 Rozdział VI Artykuł 23 Artykuł 24 ust. 1 Artykuł 24 ust. 2 akapit pierwszy zdanie wstępne Artykuł 24 ust. 2 akapit pierwszy lit. a)–c) Artykuł 24 ust. 2 akapit drugi Artykuł 24 ust. 2 akapit trzeci Artykuł 25 — — Artykuł 26 Artykuł 27 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 84 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200931.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania dwunastu członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. L84 - 43 z 200931.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 marca 2009 r. dotycząca mianowania dwóch sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L84 - 34 z 200931.3.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 33 z 200931.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L84 - 20 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L84 - 18 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.