Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 1

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009 (2009/256/WE)

L 85/2 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007


SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 16 590 000 16 590 000 17 060 000 17 060 000 16 316 377,06 16 316 377,06

2 20 21 22 23 24 25

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 105 000 p.m. p.m. 50 000 55 000 — — 105 000 — — 50 000 55 000 0,— 0,— 67 227,16 29 139,27 0,— 0,— 96 366,43

3 30 31 32 33

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚCI OD ISLANDII PŁATNOŚCI OD NORWEGII INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE Tytuł 3 — Ogółem 19 908 374 934 p.m. 35 000 429 842 18 766 385 556 780 000 35 000 1 219 322 20 076,— 358 022,— 0,— 116 304,— 494 402,—

OGÓŁEM

17 124 842

18 384 322

16 907 145,49

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/3 CEDEFOP

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 9 853 000 104 000 289 000 300 000 8 000 10 554 000 9 853 000 104 000 289 000 300 000 8 000 10 554 000 9 832 000 105 000 261 000 400 000 5 000 10 603 000 9 832 000 8 343 064,35 105 000 261 000 400 000 5 000 103 943,40 168 867,57 370 000,— 14 170,— 8 343 064,35 103 943,40 168 867,57 370 000,— 14 170,— 9 000 045,32

10 603 000 9 000 045,32

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE Tytuł 2 — Ogółem 544 500 295 000 76 500 103 000 253 000 16 000 1 288 000 544 500 295 000 76 500 103 000 253 000 16 000 1 288 000 598 500 411 000 81 500 90 000 212 000 16 000 1 409 000 598 500 411 000 81 500 90 000 212 000 16 000 945 260,57 674 742,71 65 309,59 69 363,80 133 962,95 16 000,— 945 260,57 674 742,71 65 309,59 69 363,80 133 962,95 16 000,— 1 904 639,62

1 409 000 1 904 639,62

3 30 31

KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 3 — Ogółem 1 608 830 394 842 1 152 000 1 678 170 p.m. 449 000 5 282 842 1 286 740 394 842 1 261 830 1 544 500 178 700 616 230 5 282 842 734 000 1 184 322 2 215 830 1 398 000 330 170 510 000 6 372 322 640 000 1 184 322 1 631 900 770 871,05 428 098,— 845 136,81 977 933,65 428 098,— 808 227,25 855 738,20 1 338 442,29 987 923,82 5 396 363,21

32 33

1 479 000 1 108 323,96 442 100 882 818,45

34

35

995 000 1 198 059,80 6 372 322 5 233 308,07

OGÓŁEM

17 124 842

17 124 842

18 384 322

18 384 322 16 137 993,01 16 301 048,15

L 85/4 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

2008 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2007 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Zatwierdzone Stanowiska stałe Stanowiska czasowe 2009 Zatwierdzone Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem 20 31 2 1 6 4 4 1 1 7 5 6 5 2 1 29 58 20 35 2 1 6 4 4 1 1 7 5 7 7 2 1 32 64 20 35 31 66 2 1 6 4 4 1 2 5 5 7 7 3 3 1 3 1 3 1 11 7 29 15 6 5 5 5 5 3 1 1 7 5 3 5 5 5 3 2 1 1 8 32 15 7 5 3 5 5 5 3 2 1 5 7 35 1 1 1 1 1 1

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.