Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 115

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 115

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/115

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009 (2009/278/WE)

L 85/116 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 91 94 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY SUBWENCJE I WKŁADY INNE DOCHODY WYDATKI CELOWE Tytuł 9 — Ogółem 83 250 000 p.m. 564 771 83 814 771 70 432 000 p.m. 814 771 71 246 771 41 811 460,— 8 663,— 0,— 41 820 123,—


OGÓŁEM

83 814 771

71 246 771

41 820 123,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/117 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY REKRUTACJA ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM POMOC SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 14 468 000 315 000 450 000 55 000 430 000 63 000 175 000 15 956 000 12 188 000 306 000 465 000 40 000 345 000 51 000 125 000 13 520 000 6 906 742,07 131 900,— 420 000,— 1 700,— 235 310,27 13 736,02 57 633,32 7 767 021,68

2 20 21 22 23 24 25 26

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE AUDYT I OCENA Tytuł 2 — Ogółem 3 725 000 4 290 000 209 000 915 000 80 000 775 000 50 000 10 044 000 3 020 782 1 424 952 181 976 628 124 416 466 505 000 269 700 6 447 000 4 017 985,85 1 421 115,90 1 656 202,38 109 213,12 230 855,62 280 390,67 320 208,16

3 30 31 32 33 34 35 39

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OPERACJE ANALIZY RYZYKA SZKOLENIA BADANIA I ROZWÓJ ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE REZERWA OPERACYJNA Tytuł 3 — Ogółem 44 150 000 2 050 000 6 300 000 1 400 000 1 400 000 1 950 000 p.m. 57 250 000 37 880 000 1 047 000 6 280 000 600 000 884 250 3 770 750 73 000 50 535 000 26 599 068,11 21 285 826,57 865 577,10 3 504 556,68 343 107,76 500 000,— 100 000,—

4 40

WYDATKI CELOWE GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU Tytuł 4 — Ogółem 564 771 564 771 814 771 814 771

OGÓŁEM

83 814 771

71 316 771

38 384 075,64

L 85/118 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

2009 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2008 Stanowiska czasowe Wynik 2007 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Razem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Razem AST Razem C* Razem D* Razem

— 1 1 9 0 9 7 1 36 1 5 3 73 — — 3 3 8 7 17 3 5 — — 46 — — 119

— 1 1 6 3 8 7 1 19 1 5 3 55 — — — 5 8 6 12 3 5 — — 39 — — 94

— — 1 1 6 7 7 1 2 — — — 25 — — — 5 4 2 8 2 2 — — 23 — — 48

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/119 FRONTEX

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

2 37 9 8 56 70 126 27 9 6 42 62 104

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 115 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.