Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 121

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 121

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/121

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 (2009/279/WE)

L 85/122 ECHA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 3 593 000 3 593 000 3 806 000 3 806 000


2 20

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 66 451 588 66 451 588 62 619 000 62 619 000

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI Tytuł 3 — Ogółem 1 511 000 1 511 000 p.m. p.m.

4 40

INNY WKŁAD INNY WKŁAD Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 80 000 80 000 p.m. p.m.

6 60

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

OGÓŁEM

71 635 588

66 425 000

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/123 ECHA

WYDATKI

Środki 2009 Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 Treść Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Zobowiązanie Płatność Wynik 2007 Zobowiązanie Płatność

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA SZKOLENIA SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 31 918 000 3 513 000 300 000 365 000 800 000 1 208 000 30 000 31 918 000 23 277 000 3 513 000 300 000 365 000 800 000 1 208 000 30 000 6 912 000 375 000 374 000 658 000 1 708 000 25 000 23 277 000 6 912 000 375 000 374 000 658 000 1 708 000 25 000 33 329 000

Tytuł 1 — Ogółem 38 134 000

38 134 000 33 329 000

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA 5 755 000 3 480 000 608 000 578 888 362 000 20 000 Tytuł 2 — Ogółem 10 803 888 5 755 000 3 480 000 608 000 578 888 362 000 20 000 3 470 000 8 239 000 726 000 272 000 350 000 20 000 3 470 000 8 239 000 726 000 272 000 350 000 20 000 13 077 000

10 803 888 13 077 000

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE ŁĄCZNOŚĆ KOMITETY I FORUM WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH OPERACJE REACH KOMISJA ODWOŁAWCZA DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 1 340 000 1 290 000 6 500 000 2 700 000 7 453 000 2 225 000 400 000 60 000 450 000 1 340 000 1 290 000 6 500 000 2 700 000 7 453 000 2 225 000 400 000 60 000 729 700 1 190 000 1 093 000 6 710 000 3 300 000 3 661 000 1 560 000 200 000 55 000 2 250 000 1 190 000 1 093 000 6 710 000 3 300 000 3 661 000 1 560 000 200 000 55 000 2 250 000 20 019 000

Tytuł 3 — Ogółem 22 418 000

22 697 700 20 019 000

OGÓŁEM 71 355 888

71 635 588 66 425 000

66 425 000

L 85/124 ECHA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Plan kadrowy

Stanowiska stałe 2007 2008 2009 2007 Stanowiska czasowe 2008 2009

Kategoria i stopień

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 2 9 11 13 15 15 18 22 17 13 136 — 1 2 8 5 9 14 25 20 — — 84 220

— 1 1 6 13 19 21 22 27 31 40 29 210 — 1 0 6 8 17 17 25 20 10 10 114 324

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 121 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.