Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 135

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 135

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/135

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 (2009/282/WE)

L 85/136 REA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA KOMISJI WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem 25 336 000 25 336 000 p.m. p.m. 0,— 0,—


4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ Tytuł 4 — Ogółem

40

449 500 449 500

p.m. p.m.

0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

25 785 500

p.m.

0,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/137 REA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE Tytuł 1 — Ogółem 15 407 000 217 000 255 000 531 000 15 000 16 425 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

12 13 14 17

2 20 21 22 23 24

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE BIURA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 5 399 000 1 400 000 996 000 163 500 112 000 8 070 500 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

3 31 32 33

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 30 000 190 000 1 070 000 1 290 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

25 785 500

p.m.

0,—

L 85/138 REA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 1 1 2 10 5 2 12 18 25 77 — — 1 1 3 1 1 2 2 — — 11 88

— — 1 1 — 1 4 — — — — — 7 — — — — 2 — — — — — — 2 9

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/139 REA

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk kontraktowych 2009 2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

39 87 125 10 261

3 24 19 — 46

— 261

— 46

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 135 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.