Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 15

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 15

Strona 1 z 2
31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 (2009/259/WE)

L 85/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 11 12 13 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA Tytuł 1 — Ogółem p.m. p.m. 14 772 000 5 100 000 19 872 000 17 984 000 19 450 000,— p.m. p.m. 17 984 000 0,— 0,— 19 450 000,—


9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 188 409,86 188 409,86

10 10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 437 007 423 623 860 630 300 000,— 300 000,—

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 500 000 525 252 1 025 252 0,— 0,— 0,—

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 414 618 414 618 609 000,— 0,— 609 000,—

OGÓŁEM

19 872 000

20 284 500

20 547 409,86

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/17 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 19 Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA ZNA SOCJALNO-MEDYC210 000 300 000 10 000 p.m. 13 819 000 210 000 300 000 10 000 p.m. 13 819 000 194 000 200 000 8 944 p.m. 13 066 967 194 000 200 000 8 944 p.m. 13 066 967 166 273,99 244 139,48 9 885,— 0,— 12 794 882,82 71 307,36 244 139,48 6 331,81 0,— 11 787 020,— 12 243 000 1 056 000 12 243 000 1 056 000 11 727 023 937 000 11 727 023 937 000 11 318 584,35 1 056 000,— 11 060 387,88 404 853,47

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE Tytuł 1 — Ogółem

2 20

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

I

INNE

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE INFORMACYJNO-

752 000 591 000 65 000 157 000 50 000 135 000 1 750 000

752 000 591 000 65 000 157 000 50 000 135 000 1 750 000

646 014 454 600 30 390 128 530 53 480 145 800 1 458 814

646 014 454 600 30 390 128 530 53 480 145 800 1 458 814

794 508,93 425 426,32 29 976,59 176 187,13 49 213,72 116 614,03 1 591 926,72

616 399,55 296 532,82 28 034,28 77 053,93 18 673,55 91 015,48 1 127 709,61

21 22 23 24 25

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem

3 30 31

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO Tytuł 3 — Ogółem 735 000 3 568 000 4 303 000 735 000 3 568 000 4 303 000 747 341 2 710 878 3 458 219 640 219 2 818 000 3 458 219 838 899,19 2 955 436,70 3 794 335,89 889 698,92 2 665 905,32 3 555 604,24

9 99

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,—

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.