Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 39

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 39

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 (2009/263/WE)

L 85/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 13 920 000 13 920 000 14 763 350 14 763 350 13 372 850,— 13 372 850,—


2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem 120 202 120 202 164 702 164 702 210 100,— 210 100,—

5 50 52

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 286 368,— 2 083,— 288 451,—

54 59

6 60

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 1 236,— 1 236,—

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 872 637,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/41

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 14 15 16 18 19 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ OPIEKA SPOŁECZNA UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 5 177 292 5 117 364 35 928 24 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 5 036 888 5 002 112 34 776 4 118 272,— 35 986,— 2 014,— 0,— 0,— 0,— 4 156 272,—

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Ogółem 920 167 383 637 36 163 51 531 151 412 1 542 910 878 552 387 368 45 311 53 453 218 630 1 583 314 873 911,— 333 851,— 27 361,— 48 234,— 155 808,— 1 439 165,—

3 30 31 32 33

WYDATKI EKSPLOATACYJNE EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA Tytuł 3 — Ogółem 1 987 000 799 000 3 358 909 1 175 091 7 320 000 1 226 901 1 190 021 4 307 987 1 175 091 7 900 000 1 024 258,— 1 100 910,— 4 403 161,— 1 351 673,— 7 880 002,—

4 41 42 43 44

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI PROGRAM PHARE IV NOWA ERA BHP PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 44 500 164 610 198 740 407 850 515 381,— 252 411,— 58 580,— 204 390,—

5 50

REZERWA REZERWA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

14 040 202

14 928 052

13 990 820,—

L 85/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

Stanowiska Kategoria i stopień Stan na 31.12.2007 2007 Zatwierdzone Stan na 1.12.2008 2008 Zatwierdzone 2009 Zatwierdzone

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Stopień zaszeregowania AD razem AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Stopień zaszeregowania AST razem Razem

— — 1 — 1 1 1 2 1 1 11 — 19 — — 1 — — 2 — 3 9 1 4 20 39

— 1 — — 3 6 3 — 3 4 2 — 22 — 1 — 4 3 3 3 1 3 1 1 20 42

— — 1 — 1 2 1 3 1 4 11 — 24 — — 1 — — 1 1 1 7 — 3 14 38

— 1 — — 3 6 3 — 3 4 4 — 24 — 1 — 4 3 3 3 1 3 1 1 20 42

— — 1 1 1 2 2 1 5 7 4 — 24 — 1 — — 2 — 2 7 4 4 — 20 44

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.