Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 43

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 43

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/43

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009 (2009/264/WE)

L 85/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY WPŁYWY Z OPŁAT Tytuł 1 — Ogółem 11 919 000 11 919 000 9 365 000 9 365 000 8 999 295,75 8 999 295,75


2 20

SUBWENCJE DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Ogółem 733 000 733 000 2 895 000 2 895 000 2 621 063,71 2 621 063,71

5 50

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE Tytuł 5 — Ogółem 12 000 12 000 12 000 12 000 37 081,01 37 081,01

6 60

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO Tytuł 6 — Ogółem 15 000 15 000 15 000 15 000 7 877,— 7 877,—

9 91 92 93

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PODARUNKI I DAROWIZNY PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI Tytuł 9 — Ogółem 560 000 p.m. p.m. 560 000 p.m. 175 000 250 000 75 000 529 209,54 0,— 0,— 529 209,54

OGÓŁEM

13 239 000

12 537 000

12 194 527,01

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/45

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 17 Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Wynik 2007

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DALSZE SZKOLENIA MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ŚWIADCZENIA DODATKOWE OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 4 900 000 80 000 210 000 100 000 12 000 17 000 5 319 000 4 900 000 80 000 210 000 100 000 12 000 17 000 5 319 000 4 400 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 817 000 4 400 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 817 000 4 243 854,08 61 501,09 179 986,79 48 170,08 7 998,04 14 544,12 4 556 054,20 4 243 854,08 61 501,09 179 986,79 48 170,08 7 998,04 14 544,12 4 556 054,20

2 20 21 22 23 24 25 26

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ADMINISTRACJA BIEŻĄCA OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY Tytuł 2 — Ogółem 400 000 400 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 832 000 400 000 400 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 832 000 400 000 465 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 897 000 400 000 465 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 897 000 1 394 683,19 532 575,48 65 269,90 134 483,10 80 900,— 168 525,79 101 000,— 2 477 437,46 1 394 683,19 532 575,48 65 269,90 134 483,10 80 900,— 168 525,79 101 000,— 2 477 437,46

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ BADANIE NAZW ODMIAN PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE SPECJALNI DORADCY PROJEKT TURCJA I CHORWACJA Tytuł 3 — Ogółem 5 520 000 p.m. 240 000 p.m. 250 000 500 000 40 000 p.m. 6 550 000 5 200 000 p.m. 200 000 p.m. 248 000 400 000 40 000 p.m. 6 088 000 5 280 000 p.m. 216 000 p.m. 250 000 500 000 40 000 175 000 6 461 000 4 800 000 p.m. 160 000 p.m. 248 000 400 000 40 000 175 000 5 823 000 4 449 108,56 0,— 210 780,— 0,— 211 503,44 149 995,— 36 998,34 400 000,— 5 458 385,34 4 367 416,79 0,— 179 715,— 0,— 175 811,89 127 207,66 24 544,28 286 339,73 5 161 035,35

L 85/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział 10 10 0 10 1 Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Wynik 2007

INNE WYDATKI ŚRODKI TYMCZASOWE REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

0,— 0,— 0,— 0,—

0,— 0,— 0,— 0,—

10 2 10 3

OGÓŁEM

13 701 000

13 239 000

13 175 000

12 537 000

12 491 877,—

12 194 527,01

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/47

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2009 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2008 Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem Razem

— — — 1 1 — 1 — — — — — 3 — — 4 2 2 — — 1 — — — 9 12

— 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 5 — — 2 2 4 6 5 5 3 — 2 29 34

— — — 1 1 — — 1 — — — — 3 — — 4 2 2 — — 1 — — — 9 12

— 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 5 — — 2 2 4 6 5 2 3 — 2 26 31

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.