Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do układu o stowarzyszeniu

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33 - Strona 3

Strona 3 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/37

Kod HS

Opis

–– – – – – – – – – –

5702 99 000 5703 10 000 5703 90 000 5704 10 000 5705 00 000 6101 10 000 6101 90 000 6102 10 000 6102 30 000 6102 90 000 6103 12 000 6103 19 000 6103 21 000 6103 22 000 6103 23 000 6103 29 000 6103 39 000 6103 49 000 6104 12 000 6104 13 000 6104 23 000 6104 29 000 6104 31 000 6104 39 000 6104 44 000 6104 49 000 6104 59 000 6104 61 000 6104 69 000

Z pozostałych materiałów włókienniczych


Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych Płyty o maksymalnej powierzchni 0,3 m2 Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z bawełny Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z bawełny Z włókien syntetycznych Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien sztucznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

L 9/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

Kod HS

Opis

6106 10 000 6108 11 000 6108 19 000 6108 29 000 6108 32 000 6108 39 000 6108 99 000 6110 90 000 6111 90 000 6112 20 000 6112 31 000 6112 39 000 6112 41 000 6112 49 000 6113 00 000 6114 10 000 6114 90 000 6115 99 900 6116 10 000 6116 91 000 6116 92 000 6116 93 000 6116 99 000 6117 10 000 6117 20 000 6117 80 000 6117 90 900 6201 13 000 6201 19 000

Z bawełny Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych

–– –– –– –– –– –– – – –

Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Ubiory narciarskie Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 59.03, 59.06 lub 59.07

–– –– –– –– –– – –

Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych Pozostałe

––– –

Impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywem sztucznym lub gumą Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z bawełny Z włókien syntetycznych Z pozostałych materiałów włókienniczych

–– –– –– –– – – –

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne Krawaty, muszki i fulary Pozostałe dodatki Pozostałe

––– –– ––

Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych

14.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/39

Kod HS

Opis

–– –– –– –– – – – –

6201 99 000 6202 19 000 6202 91 000 6202 99 000 6205 90 000 6206 10 000 6206 40 000 6206 90 000 6207 11 000 6207 19 000 6207 22 000 6207 29 000 6207 92 000 6207 99 000 6208 11 000 6208 19 000 6208 21 000 6208 22 000 6208 29 000 6208 91 000 6208 92 000 6208 99 000 6209 10 000 6209 90 000 6210 10 000 6210 40 000 6210 50 000 6211 11 000 6211 12 000

Z pozostałych materiałów włókienniczych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych

Z pozostałych materiałów włókienniczych Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z bawełny Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z bawełny Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych Z bawełny Z włókien chemicznych Z pozostałych materiałów włókienniczych

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– – – – – –

Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Z pozostałych materiałów włókienniczych Z materiałów włókienniczych objętych pozycją 56.02 lub 56.03 Pozostała odzież męska lub chłopięca Pozostała odzież damska lub dziewczęca Męskie lub chłopięce Damskie lub dziewczęce

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 9 POZ 33 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 52 z 200914.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8625)

 • Dz. U. L9 - 51 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L9 - 43 z 200914.1.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Komitetu Współpracy Celnej oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego Grupy ds. Dialogu Gospodarczego i zmiany regulaminu wewnętrznego niektórych podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L9 - 31 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/1/WE z dnia 7 stycznia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku (1)

 • Dz. U. L9 - 12 z 200914.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

 • Dz. U. L9 - 7 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L9 - 3 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (1)

 • Dz. U. L9 - 1 z 200914.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.