Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10 - Strona 5

Strona 5 z 6

, zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Malta”, — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Niderlandów a rządem Państwa Izrael, sporządzona w Jerozolimie dnia 23 października 1950 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Niderlandy”, — Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Państwa Izrael o komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie dnia 27 lutego 1990 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Polska”, — Umowa o transporcie lotniczym między Republiką Portugalską a Państwem Izrael, sporządzona w Lizbonie dnia 8 maja 1997 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Portugalia”, — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii a rządem Państwa Izrael, sporządzona w Izraelu dnia 19 grudnia 1967 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Rumunia”, — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Słowackiej a rządem Państwa Izrael, sporządzona w Bratysławie dnia 22 sierpnia 1994 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Republika Słowacka”, — Umowa o transporcie lotniczym między Republiką Słowenii a Państwem Izrael, sporządzona w Lublanie dnia 16 czerwca 1993 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Słowenia”, — Umowa o transporcie lotniczym między Królestwem Hiszpanii a Państwem Izrael, sporządzona w Jerozolimie dnia 31 lipca 1989 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Hiszpania”, — Umowa między rządem Królestwa Szwecji a rządem Państwa Izrael dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Sztokholmie dnia 9 listopada 1977 r., zwana dalej w załączniku II „umową Izrael-Szwecja”, — Umowa między Państwem Izrael a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Londynie dnia 24 września 1975 r., zwana dalej „umową Izrael-Zjednoczone Królestwo z 1975 r.”, — Umowa między rządem Państwa Izrael a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Tel Awiwie dnia 6 grudnia 2001 r., zwana dalej „umową Izrael-Zjednoczone Królestwo z 2001 r.”.


L 90/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2009

ZAŁĄCZNIK II Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, o których mowa w artykułach od 2 do 4 niniejszej umowy a) Wyznaczenie przez państwo członkowskie: — artykuł 3 umowy Izrael-Austria, — artykuł 3 umowy Izrael-Belgia, — artykuł III umowy Izrael-Bułgaria, — artykuł 4 umowy Izrael-Cypr, — artykuł III umowy Izrael-Republika Czeska, — artykuł 4 umowy Izrael-Dania, — artykuł 3 umowy Izrael-Finlandia, — artykuł XIII umowy Izrael-Francja, — artykuł 3 umowy Izrael-Niemcy, — artykuł IV umowy Izrael-Grecja, — artykuł III umowy Izrael-Węgry, — artykuł III umowy Izrael-Irlandia, — artykuł 4 umowy Izrael-Włochy, — artykuł 3 umowy Izrael-Łotwa, — artykuł III umowy Izrael-Litwa, — artykuł III umowy Izrael-Luksemburg, — artykuł III umowy Izrael-Malta, — artykuł II umowy Izrael-Niderlandy, — artykuł III umowy Izrael-Polska, — artykuł 3 umowy Izrael-Portugalia, — artykuł 3 umowy Izrael-Rumunia, — artykuł 3 umowy Izrael-Republika Słowacka, — artykuł III umowy Izrael-Słowenia, — artykuł III umowy Izrael-Hiszpania, — artykuł 4 umowy Izrael-Szwecja, — artykuł 4 umowy Izrael-Zjednoczone Królestwo z 1975 r., — artykuł 4 umowy Izrael-Zjednoczone Królestwo z 2001 r. b) Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń: — artykuł 5 umowy Izrael-Austria, — artykuł 4 umowy Izrael-Belgia, — artykuł IV umowy Izrael-Bułgaria, — artykuł 5 umowy Izrael-Cypr, — artykuł IV umowy Izrael-Republika Czeska, — artykuł 4 umowy Izrael-Dania,

2.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/17

— artykuł 4 umowy Izrael-Finlandia, — artykuł VIII umowy Izrael-Francja, — artykuł 4 umowy Izrael-Niemcy, — artykuł IV umowy Izrael-Grecja, — artykuł IV umowy Izrael-Węgry, — artykuł IV umowy Izrael-Irlandia, — artykuł 5 umowy Izrael-Włochy, — artykuł 4 umowy Izrael-Łotwa, — artykuł IV umowy Izrael-Litwa, — artykuł IV umowy Izrael-Luksemburg, — artykuł IV umowy Izrael-Malta, — artykuł VI umowy Izrael-Niderlandy, — artykuł IV umowy Izrael-Polska, — artykuł 4 umowy Izrael-Portugalia, — artykuł 4 umowy Izrael-Rumunia, — artykuł 4 umowy Izrael-Republika Słowacka, — artykuł IV umowy Izrael-Słowenia, — artykuł IV umowy Izrael-Hiszpania, — artykuł 4 umowy Izrael-Szwecja, — artykuł 4 umowy Izrael-Zjednoczone Królestwo z 1975 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 10 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 24 z 20092.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 22 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

 • Dz. U. L90 - 20 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 3 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.