Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

Data ogłoszenia:2009-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 3

Strona 1 z 2
2.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 192 ust. 2 i art. 195 ust. 2 w związku z jego art. 4,


(4)

Chorwacja i Serbia zobowiązały się do przestrzegania wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu chmielu i produktów chmielowych i wyznaczyły organizację uprawnioną do wystawiania świadectw równoważności. Świadectwa te powinny być zatem uznawane za równoważne z certyfikatami wspólnotowymi, a produkty, które są nimi objęte, powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1295/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1295/2008 (2) ustanawia w załączniku I wykaz agencji w krajach trzecich, które są uprawnione do wystawiania świadectw załączanych do produktów chmielowych przywożonych z tych krajów. Świadectwa te uznaje się za równoważne z certyfikatem określonym w art. 117 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1295/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Właściwe służby w tych krajach trzecich są odpowiedzialne za uaktualnianie informacji zawartych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1295/2008 i utrzymanie bliskiej współpracy z Komisją poprzez przekazywanie odnośnych informacji jej służbom.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 45.

L 90/4

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I AGENCJE UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW DOTYCZĄCYCH: Szyszek chmielowych objętych kodem CN ex 1210 Mączki chmielowej objętej kodem CN ex 1210 Soków i ekstraktów z chmielu objętych kodem CN 1302 13 00

PL

Kraj pochodzenia

Uprawnione agencje

Adres

Numer kierunkowy

Telefon

Faks

e-mail (nieobowiązkowy)

Australia

Quarantine Services Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1 Hunter Street, Hobart Tasmania 7000 Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9 No. 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201 No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agrifood Canada Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

(1-613)

952 80 00

991 56 12

Chiny

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 90 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 24 z 20092.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2009 r. uchylająca 13 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1096)

 • Dz. U. L90 - 23 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L90 - 22 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

 • Dz. U. L90 - 20 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia i zmiany Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L90 - 10 z 20092.4.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 9 z 20092.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L90 - 6 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 264/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L90 - 1 z 20092.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.