Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 103

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 103

Strona 103 z 203

W odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych za niewielkie ilości uznaje się: ilości w  pojemnikach opatrzonych etykietą o  pojemności nie przekraczającej 5 litrów, zaopatrzonych w  zamknięcie nienadające się do ponownego zastosowania, o ile łączna ilość przewożonego wina, nawet złożona z oddzielnych prze­ syłek, nie przekracza 50 litrów; a) b) c) d) e) f) ilości znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, nieprzekraczające 30 litrów; ilości wina nieprzekraczające 30 litrów, przesyłane w  przesyłkach przez jedną osobę prywatną innej osobie prywatnej; ilości stanowiące część rzeczy osobistych osób prywatnych będących w trakcie przeprowadzki; ilości przywożone do celów eksperymentów naukowych lub technicznych, nieprzekraczające 1 hektolitra; ilości przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych lub podobnych jednostek, przywożo­ ne jako część limitu bezcłowego; ilości przechowywane na pokładzie międzynarodowych środków transportu w  charakterze zapasów żywnościowych.


2.

Wyjątek określony w pkt 1 nie może być łączony z jednym lub większą ilością wyjątków określonych w pkt 2.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł  16 Obrót wcześniej zgromadzonymi zapasami

L 108/163

1. Wina, napoje spirytusowe lub wina aromatyzowane, które w chwili wejścia w życie niniejszej umowy były produko­ wane, przygotowywane, opisywane i  prezentowane zgodnie z  wewnętrznymi przepisami ustawowymi i  wykonawczymi Stron, a których zakazuje niniejsza umowa, mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. 2. O ile Strony nie postanowią inaczej, wina, napoje spirytusowe i  wina aromatyzowane, które były produkowane, przygotowywane, opisywane i prezentowane zgodnie z niniejszą umową, a których produkcja, przygotowanie, opis i pre­ zentacja przestają być z nią zgodne na skutek zmiany umowy, mogą być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów.

L 108/164

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

DODATEK 1 WYKAZ NAZW CHRONIONYCH (o którym mowa w  art.  4 i 6 załącznika II do protokołu 2) CZĘŚĆ A: WE WSPÓLNOCIE

a)  WINA POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY AUSTRIA 1.  Wina gatunkowe produkowane w określonym regionie

Określone regiony

Burgenland Carnuntum Donauland Kamptal Kärnten Kremstal Mittelburgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Südburgenland Süd-Oststeiermark Südsteiermark Thermenregion Tirol Traisental Vorarlberg Wachau Weinviertel Weststeiermark Wien 2.  Wina stołowe z oznaczeniem geograficznym Bergland Steirerland Weinland Wien

29.4.2010

PL BELGIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/165

1.  Wina gatunkowe produkowane w określonym regionie

Nazwy określonych regionów

Côtes de Sambre et Meuse Hagelandse Wijn Haspengouwse Wijn Heuvellandse wijn Vlaamse mousserende kwaliteitswijn 2.  Wina stołowe z oznaczeniem geograficznym Vin de pays des jardins de Wallonie Vlaamse landwijn

BUŁGARIA 1.  Wina gatunkowe produkowane w określonym regionie

Określone regiony

Асеновград (Asenovgrad) Черноморски район (Black Sea Region) Брестник (Brestnik) Драгоево (Dragoevo) Евксиноград (Evksinograd) Хан Крум (Han Krum) Хърсово (Harsovo) Хасково (Haskovo) Хисаря (Hisarya) Ивайловград (Ivaylovgrad) Карлово (Karlovo) Карнобат (Karnobat) Ловеч (Lovech) Лозица (Lozitsa) Лом (Lom) Любимец (Lyubimets) Лясковец (Lyaskovets) Мелник (Melnik) Монтана (Montana) Нова Загора (Nova Zagora) Нови Пазар (Novi Pazar) Ново село (Novo Selo) Оряховица (Oryahovitsa) Павликени (Pavlikeni) Пазарджик (Pazardjik) Перущица (Perushtitsa) Плевен (Pleven) Пловдив (Plovp)

L 108/166

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Określone regiony

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 103 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.