Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 128

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 128

Strona 128 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wina Kategoria wina Język

L 108/231

Tradycyjne określenia

RUMUNIA Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) Cules la maturitate deplină (C.M.D.) Cules târziu (C.T.) Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) Vin cu indicaţie geografică Rezervă Vin de vinotecă

1

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Wino gatunkowe psr Wino gatunkowe psr Wino gatunkowe psr Wino gatunkowe psr Wino stołowe z oz. geogr. Wino gatunkowe psr Wino gatunkowe psr


Rumuński Rumuński Rumuński Rumuński Rumuński Rumuński Romanian

( ) Ochrona terminu „cava” przewidziana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 nie narusza ochrony oznaczenia geograficznego ma­ jącego zastosowanie do gatunkowych win musujących psr „Cava”. (2) Wina, o których mowa, są gatunkowymi winami likierowymi psr przewidzianymi w załączniku VI pkt. L ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999. (3) Wina, o których mowa, są gatunkowymi winami likierowymi psr przewidzianymi w załączniku VI pkt. L ust. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999.

L 108/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

DODATEK 3 WYKAZ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH (o którym mowa w  art. 12 załącznika II do protokołu 2)

a)  Czarnogóra Ljiljana Simovic, doradca ds. współpracy międzynarodowej Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Rząd Republiki Czarnogóry Rimski trg 46, 81000 Podgorica Tel.: +382 81 48 22 71; Faks: +382 81 23 43 06 Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

b)  Wspólnota Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dyrekcja B: Sprawy międzynarodowe II Kierownik działu B.2 Rozszerzenie B-1049 Bruxelles / Bruksela Belgia Telefon: +32 2 299 11 11 Faks+32 2 296 62 92 E-mail: AGRI EC Montenegro wine trad

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/233

PROTOKÓŁ 3 Dotyczący definicji pojęcia „Produkty pochodzące” Oraz metod współpracy administracyjnej W  Zakresie stosowania postanowień niniejszego układu między Wspólnotą A  Czarnogór SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI TYTUŁ  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

TYTUŁ II

Definicje

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

TYTUŁ III

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Czarnogórze Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne

WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

TYTUŁ IV

Zasada terytorialności Bezpośredni transport Wystawy

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

TYTUŁ V

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

DOWÓD POCHODZENIA

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze Upoważniony eksporter

L 108/234

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

TYTUŁ VI

Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodów pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienie z dowodu pochodzenia Dokumenty potwierdzające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

TYTUŁ VII

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Kary Strefy wolnocłowe

CEUTA I MELILLA

Artykuł 37 Artykuł 38

TYTUŁ VIII

Stosowanie niniejszego protokołu Warunki specjalne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39

Zmiany w niniejszym protokoleWykaz załączników

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  I: Załącznik II: Załącznik III: Załącznik IV: Załącznik V:

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzą­ ce, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i  wniosku o  wydanie świadectwa przewozowe­ go EUR.1 Tekst deklaracji na fakturze Produkty wyłączone z zakresu kumulacji przewidzianej w art. 3 i art. 4

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 128 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.