Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 162

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 162

Strona 162 z 203

5106 do 5110

Przędza wełniana, cienka lub gruba sierść zwierzęca lub włosie końskie

Wytwarzanie z ( ):

7

surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— — 5111 do 5113 Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sier­ ści zwierzęcej lub włosia końskiego – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe


Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— — lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu ex dział 52 Bawełna; z wyjątkiem: Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

5204 do 5207

Przędza i nić bawełniana

— — 5208 do 5212 Tkaniny bawełniane – Zawierające nitkę gumową

Produkcja z nitki pojedynczej (7)

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3)

7

L 108/281

lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z ( ): — przędzy z włókna kokosowego, — włókien naturalnych, — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, — materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub — papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, — włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, — materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub — materiałów do wytwarzania papieru

ex dział 53

Pozostałe włókna roślinne; Przędza papie­ rowa i tkaniny z przędzy papierowej; z wyjątkiem: Przędza z pozostałych włókien tekstyl­ nych roślinnych; przędza papierowa

5306 do 5308

5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien roślin­ nych; tkaniny z przędzy papierowej – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — przędzy z włókna kokosowego, — przędzy jutowej, — włókien naturalnych, — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, — materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub — papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu

L 108/282

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 162 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.