Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 166

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 166

Strona 166 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/289

Dział 60

Dzianiny

Wytwarzanie z ( ):

7

— —

włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

– Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej ka­ wałków dzianiny, która została docięta do kształtu lub uzyskana bezpośrednio w kształcie


Wytwarzanie z przędzy (7) (9)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

ex dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z przędzy (7) (9)

ex 6202, ex 6204, Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz inne haftowane konfekcjonowane ex 6206, ex 6209 i ex 6211 dodatki odzieżowe dla niemowląt

Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

ex 6210 i ex 6216 Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych fo­ lią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

6213 i 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:

– Haftowane

Wytwarzanie z przędzy niebielonej (7) (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

L 108/290

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub

7 9

29.4.2010

(4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy niebielonej ( ) ( ) lub Wykańczanie poprzez drukowanie połą­ czone przynajmniej z dwoma czynnościa­ mi przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszcze­ nie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repero­ wanie i robienie węzełków), pod warun­ kiem że wartość użytych nie zadrukowanych towarów objętych pozy­ cjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

6217

Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212: – Haftowane Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9) – Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9) – Wycięte wkładki do kołnierzy i man­ kietów Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe ex dział 63 Pozostałe konfekcjonowane artykuły włó­ kiennicze; zestawy; odzież używana i ar­ tykuły włókiennicze używane; szmaty; z wyjątkiem: Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; za­ słony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz: – Z filcu lub włóknin

Wytwarzanie z przędzy (9) Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6301 do 6304

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe: – – Haftowane Wytwarzanie z przędzy niebielonej (9) (10) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dziane i szydełkowane), któ­ rych wartość nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 166 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.