Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 167

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 167

Strona 167 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub

9 10

L 108/291

(4)

– – Pozostałe 6305 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Wytwarzanie z przędzy niebielonej ( ) ( ) Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— 6306 Brezenty impregnowane, markizy i zasło­ ny przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojaz­ dów lądowych; wyposażenie kempingo­ we: – Z włóknin


Wytwarzanie z (7) (9): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe 6307 Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieży

Wytwarzanie z przędzy niebielonej (7) (9) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Maszyny i urządzenia startowe do statków po­ wietrznych; Każda pozycja w zestawie musi odpowia­ dać wymaganiom reguły, jaka dotyczyła­ by jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita war­ tość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszw we­ wnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dy­ waników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych ar­ tykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów; z wyjątkiem:

ex dział 64

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew in­ nych niż podeszwy zewnętrzne); wkładki wyjmowane, podkładki pod pięty i podob­ ne artykuły; getry, sztylpy i podobne arty­ kuły oraz ich części Nakrycia głowy i ich części; z wyjątkiem:

ex dział 65

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z przędzy lub włókien tek­ stylnych (9)

6505

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy, objętych pozy­ cją 6501, nawet z podszyciem lub przy­ braniem

ex 6506

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tek­ stylnych (9)

L 108/292

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; z wyjątkiem: Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włą­ czając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole) Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artyku­ ły z włosów ludzkich Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, az­ bestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem: Wyroby z łupków i łupków scalonych

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z łupków poddanych ob­ róbce Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją

6601

Dział 67

ex dział 68

ex 6803

ex 6812

Artykuły z azbestu; artykuły z mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu Artykuły z mikiwłącznie z miką aglome­ rowaną lub regenerowaną, nawet na pod­ łożu z papieru, tektury lub innych materiałów Wyroby ceramiczne

ex 6814

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)

Dział 69

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7001

ex dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

Szkło z warstwą nieodblaskową ex 7003, ex 7004 i ex 7005 7006 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane, ani nie oprawione w innych materiałach: – Płyty szklane pokryte cienką powłoką z metalu dielektrycznego, półprzewod­ nikowego zgodnie z normami SE­ MII (11) – Pozostałe

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowleka­ nego (substratów) objętych pozycją 7006

Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7001

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła harto­ wanego (temperowanego) lub warstwo­ wego Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

7008

Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7001

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z luster­ kami wstecznymi

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 167 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.