Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 169

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 169

Strona 169 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/295

7304, 7305 i 7306 ex 7307

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, z żeliwa lub stali Łączniki rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cjami 7206, 7207, 7218 lub 7224 Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwin­ towanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekra­ cza 35 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spa­ wanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301


7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety kon­ strukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balu­ strady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowa­ ne do stosowania w konstrukcjach, z żeli­ wa lub stali Łańcuch przeciwpoślizgowy

ex 7315

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 7315, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; z wyjątkiem:

7401

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobro­ bione plastycznie – Miedź rafinowana Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie­ obrobionej, lub z odpadów i złomu mie­ dzi Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Stopy miedzi i miedź rafinowana za­ wierająca inne elementy

7404

Odpady miedzi i złom

7405

Stopy przejściowe miedzi

L 108/296

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex dział 75

Nikiel i artykuły z niklu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7501 do 7503

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikel nieobrobiony; odpady i złom niklu Aluminium i artykuły z aluminium; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex dział 76

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopo­ wego lub odpadów i złomu aluminium 7602 Odpady aluminium i złom Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu. Nie można jednakże użyć siatki, tkanin, rusztów, elementów siatkowych, ogrodzeń, tkanin wzmacniających i podobnych mate­ riałów (w tym taśm bez końca) z dru­ tu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium: oraz w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 169 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.