Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/39

ZAŁĄCZNIK  I ZAŁĄCZNIK I. A CZARNOGÓRSKIE KONCESJE CELNE NA WSPÓLNOTOWE PRODUKTY PRZEMYSŁOWE (o których mowa w art.  21) Stawki celne zostaną obniżone w następujący sposób: a) b) w dniu wejścia w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej; dnia 1  stycznia pierwszego roku po wejściu w  życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 50 % podstawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 25 % pod­ stawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego układu pozostałe cła przywozowe zostaną zniesione.


c)

d)

Kod CN

Wyszczególnienie

2515

Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o po­ zornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy): – Marmur i trawertyn: – – Surowy lub wstępnie obrobiony – – Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włą­ czając kwadratowy): – – – O grubości nieprzekraczającej 4 cm – – – O grubości przekraczającej 4 cm, ale nieprzekraczającej 25 cm – – – Pozostałe Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wap­ nia, objęte pozycją 2825: – Wapno gaszone Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru: – Cement portlandzki: – – Pozostałe Gotowe materiały wybuchowe, inne niż prochy strzelnicze Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elek­ tryczne: – Lonty prochowe; lonty detonujące – Pozostałe Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna; – Pozostałe Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancja­ mi wiążącymi: – Z drewna: – – Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB): – – – Nieobrobiona lub tylko szlifowana – – Pozostałe

2515 11 00 2515 12 2515 12 20 2515 12 50 2515 12 90 2522 2522 20 00 2523

2523 29 00 3602 00 00 3603 00 3603 00 10 3603 00 90 3820 00 00 4406 4406 90 00 4410

4410 12 4410 12 10 4410 19 00

L 108/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

4412 4412 10 00

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe: – Z bambusa – Pozostałe:

4412 94 4412 94 10 4412 94 90 4412 99 4412 99 70 6403

– – Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa: – – – Przynajmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Pozostałe Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej: – Pozostałe obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej:

6403 51

– – Zakrywające kostkę: – – – Pozostałe: – – – – Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o długości podeszwy wewnętrznej: – – – – – O długości 24 cm lub więcej:

6403 51 15 6403 51 19

– – – – – – Męskie – – – – – – Damskie – – – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej: – – – – – O długości 24 cm lub więcej:

6403 51 95 6403 51 99 6405 6405 10 00 7604 7604 10 7604 10 90

– – – – – – Męskie – – – – – – Damskie Pozostałe obuwie: – O cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium: – Z aluminium niestopowego: – – Kształtowniki – Ze stopów aluminium:

7604 29 7604 29 90 7616

– – Pozostałe: – – – Kształtowniki Pozostałe artykuły z aluminium: – Pozostałe:

7616 99 7616 99 90 8415

– – Pozostałe: – – – Pozostałe Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany tem­ peratury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wil­ gotności: – Pozostałe:

8415 81 00 8507 8507 20

– – W rodzaju stosowanych przez ludzi w pojazdach samochodowych Zawierające agregat chłod­ niczy oraz zawór odwracający cykl chłodzenia/grzania (odwracalne pompy ciepła): Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe): – Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe: – – Pozostałe:

8507 20 98

– – – Pozostałe

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.