Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/43

Kod CN

3926 90 97 4011 4011 10 00 4202

– – – Pozostałe Opony pneumatyczne, nowe, gumowe: – W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe) Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficz­ ne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolo­ wane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby spor­ towe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne po­ jemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub pa­ pierem: – Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki:


4202 11 4202 11 10 4202 11 90 4203 4203 10 00

– – Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej: – – – Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki – – – Pozostałe Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej: – Artykuły odzieżowe – Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:

4203 29 4203 29 10 4418 4418 10 4418 10 50 4418 10 90 4418 20 4418 20 50 4418 20 80 4418 40 00 4418 90 4418 90 10 4418 90 80 4802

– – Pozostałe: – – – Ochronne dla wszystkich zawodów Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami: – Okna, okna balkonowe i ich ramy: – – Iglaste – – Pozostałe – Drzwi i ich futryny oraz progi: – – Iglaste – – Z pozostałego drewna – Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich – Pozostałe: – – Budowlane drewno warstwowe, klejone (glulam) – – Pozostałe Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów gra­ ficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy, dziurkowane, w zwojach lub arkuszach pro­ stokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane: – Pozostały papier i tektura, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym lub w których nie więcej niż 10 % masy całkowitej zawartości włó­ kien składa się z takich włókien:

4802 55 4802 55 15 ex 4802 55 15 4802 55 25 ex 4802 55 25 4802 55 30 ex 4802 55 30

– – O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w zwojach: – – – O gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 60 g/m2: – – – – Inne niż dekoracyjny papier surowy – – – O gramaturze 60 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 75 g/m2: – – – – Inne niż dekoracyjny papier surowy – – – O gramaturze 75 g/m2 lub większej, ale mniejszej niż 80 g/m2: – – – – Inne niż dekoracyjny papier surowy

L 108/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

4802 55 90 ex 4802 55 90 4819

– – – O gramaturze 80 g/m lub większej: – – – – Inne niż dekoracyjny papier surowy Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celu­ lozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, z pa­ pieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub podobnych: – Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych – Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych – Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej – Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami Rejestry, księgi rachunkowe, notesy, zeszyty, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, termina­ rze, pamiętniki i podobne artykuły, bloki brudnopisowe, bibuły, skoroszyty (z kartkami do wyj­ mowania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze pism, przekładane komplety z kalką do pisania i pozostałe materiały piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury: – Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, ter­ minarze, dzienniki i podobne artykuły: – – Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień i kwitariusze – Bruliony – Pozostałe Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane: – Drukowane: – – Samoprzylepne – Pozostałe: – – Samoprzylepne Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami: – Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne: – – Katalogi handlowe – – Pozostałe – Pozostałe:

2

4819 10 00 4819 20 00 4819 30 00 4819 40 00 4820

4820 10 4820 10 10 4820 20 00 4820 90 00 4821 4821 10 4821 10 10 4821 90 4821 90 10 4910 00 00 4911 4911 10 4911 10 10 4911 10 90

4911 99 00 5111

– – Pozostałe Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej sierści zwierzęcej cienkiej: – Zawierające 85 % masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:

5111 19 5111 19 10 5111 19 90 5112

– – Pozostałe: – – – O masie powierzchniowej przekraczającej 300 g/m2, ale nieprzekraczającej 450 g/m2 – – – O masie powierzchniowej przekraczającej 450 g/m2 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej: – Zawierające 85 % masy lub więcej wełny i cienkiej sierści zwierzęcej:

5112 11 00 5112 19 5112 19 10 5112 19 90 5209

– – O masie nieprzekraczającej 200 g/m2 – – Pozostałe: – – – O masie powierzchniowej przekraczającej 200 g/m2, ale nieprzekraczającej 375 g/m2 – – – O masie powierzchniowej przekraczającej 375 g/m2 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej więk­ szej niż 200 g/m2: – Bielone:

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.