Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/49

Kod CN

7207 20 32 7207 20 39 7207 20 52 7207 20 59 7207 20 80 7213 7213 10 00

– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe – – – Kute – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta: – – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe – – – Kute – – Pozostałe Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niesto­ powej: – Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas procesu wal­ cowania – Pozostałe: – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy mniejszej niż 14 mm: – – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu – – – Pozostałe: – – – – Zawierające więcej niż 0,06 % masy, ale mniej niż 0,25 % masy węgla: – – – – – Inne niż o średnicy 8 mm lub mniejszej – – Pozostałe: – – – Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla – – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walco­ waniu zostały skręcone: – Kute – Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu wal­ cowania lub skręcone po walcowaniu – Pozostałe:


7213 91 7213 91 10 7213 91 49 ex 7213 91 49 7213 99 7213 99 10 7213 99 90 7214

7214 10 00 7214 20 00

7214 99

– – Pozostałe: – – – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:

7214 99 10

– – – – W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu – – – – Pozostałe, o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi:

7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50

– – – – – 80 mm masy lub więcej – – – – – Mniej niż 80 mm – – – – Pozostałe – – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla: – – – – O przekroju poprzecznym w kształcie koła, którego średnica wynosi:

7214 99 71 7214 99 79 7214 99 95 7215 7215 10 00 7215 50

– – – – – 80 mm masy lub więcej – – – – – Mniej niż 80 mm – – – – Pozostałe Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej: – Ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno – Pozostałe, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno: – – Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla:

7215 50 11 7215 50 19 7215 50 80 7215 90 00

– – – O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy) – – – Pozostałe – – Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla – Pozostałe

L 108/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

7224 7224 10 7224 10 10 7224 10 90 7224 90

Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty z po­ zostałej stali stopowej: – Wlewki i pozostałe formy pierwotne: – – Ze stali narzędziowej – – Pozostałe – Pozostałe: – – Pozostałe: – – – O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym: – – – – Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe: – – – – – O szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:

7224 90 05

– – – – – – Zawierające nie więcej niż 0,7 % węgla, 0,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % man­ ganu, i 0,6 % lub więcej, ale nie więcej niż 2,3 % krzemu; zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru łącznie z innymi pierwiastkami, o zawartości mniejszej niż minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działu – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe – – – – Kute – – – Pozostałe: – – – – Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:

7224 90 07 7224 90 14 7224 90 18

7224 90 31

– – – – – Zawierające nie mniej niż 0,9 % masy, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu – – – – – Pozostałe – – – – Kute Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali sto­ powej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych: – Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej: – – O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco z czterech stron – – Pozostałe: – – – Pozostałe – Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane: – – Ze stali narzędziowej – – Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub wię­ cej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy mo­ libdenu:

7224 90 38 7224 90 90 7228 7228 20 7228 20 10

7228 20 99 7228 30 7228 30 20

7228 30 41 7228 30 49

– – – O przekroju okrągłym o średnicy 80 mm lub większej – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – O przekroju okrągłym, o średnicy:

7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 40 7228 40 10 7228 40 90 7228 60 7228 60 20

– – – – 80 mm masy lub więcej – – – – Mniej niż 80 mm – – – O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron – – – Pozostałe – Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż kute: – – Ze stali narzędziowej – – Pozostałe – Pozostałe sztaby i pręty: – – Ze stali narzędziowej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.