Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/51

Kod CN

7228 60 80 7314 7314 20 7314 20 90 7314 39 00 7317 00

– – Pozostałe Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalo­ wa rozciągana z żeliwa lub stali: – Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze prze­ kroju poprzecznego 3 mm lub większym i o wielkości oczek 100 cm2 lub większej: – – Pozostałe – Pozostałe kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach: – – Pozostałe Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) oraz wyroby podobne, z żeliwa lub stali, również z główkami z innych me­ tali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi: – Pozostałe: – – Formowane na zimno, z drutu:


7317 00 40 7317 00 69 7317 00 90 7605 7605 11 00 7605 19 00 7606 7606 11 7606 11 91 7606 11 93 7606 11 99 7606 12

– – – Gwoździe ze stali, zawierającej 0,5 % masy lub więcej węgla, hartowane – – – Pozostałe: – – – – Pozostałe – – Pozostałe Drut aluminiowy: – Z aluminium niestopowego: – – Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7mm – – Pozostałe Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium: – Prostokątne (włączając kwadratowe): – – Z aluminium niestopowego: – – – Pozostałe, o grubości: – – – – Mniej niż 3 mm – – – – Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm – – – – Nie mniejszej niż 6 mm – – Ze stopów aluminium: – – – Pozostałe: – – – – Pozostałe, o grubości:

7606 12 91 7606 12 93 7606 12 99 7607

– – – – – Mniej niż 3 mm – – – – – Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm – – – – – Nie mniejszej niż 6 mm Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekra­ czającej 0,2 mm: – Bez podłoża: – – Walcowana, ale nieobrobiona więcej: – – – O grubości mniejszej niż 0,021 mm – – – O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm – – Pozostałe: – – – O grubości mniejszej niż 0,021 mm – – – O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm: – – – – Pozostałe – Na podłożu: – – O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) mniejszej niż 0,021 mm

7607 11 7607 11 10 7607 11 90 7607 19 7607 19 10 7607 19 99 7607 20 7607 20 10

L 108/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

– – O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie więk­ szej niż 0,2 mm: 7607 20 99 7610 – – – Pozostałe Konstrukcje aluminiowe (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, balustrady, filary i kolum­ ny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach: – Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe – Pozostałe: – – Pozostałe Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie: – Z rdzeniem stalowym – Pozostałe Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików me­ tali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stosowanych do lutowania miękkiego lub twar­ dego, spawania lub osadzania metali, lub węglików metali; druty i pręty z aglomerowanych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natryskowej: – Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elektrycznym: – – Elektrody spawalnicze z rdzeniem z żeliwa lub stali, w otulinie z materiału trudnotopliwego – – Pozostałe – Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do spawania łukiem elektrycznym Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415: – Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne: – – O pojemności przekraczającej 340 litrów: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych – – Pozostałe: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych – Chłodziarki domowe: 8418 21 – – Sprężarkowe: – – – Pozostałe: – – – – Pozostałe, o pojemności: 8418 21 91 8418 21 99 8418 30 8418 30 20 ex 8418 30 20 8418 30 80 ex 8418 30 80 8418 40 8418 40 20 ex 8418 40 20 – – – – – Nieprzekraczającej 250 litrów – – – – – Przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 340 litrów – Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów: – – O pojemności nieprzekraczającej 400 litrów: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych – – O pojemności przekraczającej 400 litrów, ale nieprzekraczającej 800 litrów: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych – Zamrażarki szafowe o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów: – – O pojemności nieprzekraczającej 250 litrów: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych

7610 10 00 7610 90 7610 90 90 7614 7614 10 00 7614 90 00 8311

8311 10 8311 10 10 8311 10 90 8311 20 00 8418 8418 10 8418 10 20 ex 8418 10 20 8418 10 80 ex 8418 10 80

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.