Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/53

Kod CN

8418 40 80 ex 8418 40 80 8422

– – O pojemności przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 900 litrów: – – – Z wyłączeniem stosowanych w cywilnych statkach powietrznych Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pu­ dełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podob­ nych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów: – Zmywarki do naczyń:


8422 11 00 8426

– – Domowe Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowy­ mi: – Pozostałe urządzenia:

8426 91 8426 91 10 8426 91 90 8450

– – Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych: – – – Hydrauliczne urządzenia dźwigowe przeznaczone do załadunku i rozładunku pojazdu – – – Pozostałe Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące: – Maszyny o pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny:

8450 11

– – Maszyny w pełni automatyczne: – – – O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 6 kg suchej bielizny:

8450 11 11 8483

– – – – Maszyny ładowane od frontu Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łoży­ ska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowowałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wie­ lokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne): – Obudowy łożysk, niezawierające łożysk tocznych; łożyska ślizgowe: – – Łożyska ślizgowe Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: – Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8483 30 8483 30 80 8703

8703 24 8703 24 10 ex 8703 24 10 8703 24 90

– – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 3 000 cm3: – – – Nowe: – – – – Samochody osobowe – – – Używane – Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczyn­ nym (wysokoprężne i średnioprężne):

8703 33

– – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 2 500 cm3: – – – Nowe:

8703 33 19 ex 8703 33 19 9401 9401 40 00

– – – – Pozostałe: – – – – – Samochody osobowe Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części: – Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kem­ pingowych – Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą:

9401 61 00 9401 69 00

– – Tapicerowane – – Pozostałe

L 108/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

– Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą: 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9403 9403 40 9403 40 90 9403 50 00 9403 60 9403 60 10 9403 60 90 9404 – – Tapicerowane – – Pozostałe – Pozostałe meble do siedzenia Pozostałe meble i ich części: – Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni: – – Pozostałe – Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni – Pozostałe meble drewniane: – – Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach – – Pozostałe meble drewniane Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne (na przykład materace, kołdry, pierzyny, po­ duszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny ma­ teriał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte: – Materace: 9404 29 9404 29 10 9404 90 9404 90 90 9406 00 9406 00 20 – – Z pozostałych materiałów: – – – Ze sprężynami wewnątrz – Pozostałe: – – Pozostałe Budynki prefabrykowane: – Pozostałe: – – Z drewna

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.