Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/67

Kod CN

1104 29 89 1104 30 1104 30 10 1104 30 90 1105 1105 10 00 1105 20 00 1106 1106 10 00 1106 20 1106 20 10 1106 20 90 1106 30 1106 30 10 1106 30 90 1107 1107 10

– – – – – Pozostałe – Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone: – – Z pszenicy – – Z pozostałych zbóż Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane: – Mąka, mączka i proszek – Płatki i granulki Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8: – Z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 – Z sago lub z korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 0714: – – Denaturowane – – Pozostałe – Z produktów objętych działem 8: – – Z bananów – – Pozostałe Słód, nawet palony: – Niepalony: – – Z pszenicy:


1107 10 11 1107 10 19

– – – W postaci mąki – – – Pozostałe – – Pozostałe:

1107 10 91 1107 10 99 1107 20 00 1108

– – – W postaci mąki – – – Pozostałe – Prażone Skrobie; inulina: – Skrobie:

1108 11 00 1108 12 00 1108 13 00 1108 14 00 1108 19 1108 19 10 1108 19 90 1108 20 00 1109 00 00 1502 00 1502 00 10 1502 00 90 1503 00

– – Skrobia pszeniczna, – – Skrobia kukurydziana, – – Skrobia ziemniaczana – – Skrobia manioku – – Pozostałe skrobie: – – – Skrobia z ryżu – – – – Pozostałe – Inulina Gluten pszenny, nawet suszony Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503: – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi – Pozostałe Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmie­ szane, lub nieprzygotowane inaczej: – Stearyna smalcowa i oleostearyna:

1503 00 11 1503 00 19

– – Do zastosowań przemysłowych – – Pozostałe

L 108/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

1503 00 30 1503 00 90 1504 1504 10 1504 10 10 1504 10 91 1504 10 99 1504 20 1504 20 90 1504 30 1504 30 90 1507 1507 10 1507 10 10 1507 90 1507 90 10 1508 1508 10 1508 10 10 1508 10 90 1508 90 1508 90 10 1508 90 90 1510 00

– Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi – – Pozostałe Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfiko­ wane chemicznie: – Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje: – – O zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2 500 j.m./g – – Pozostałe: – – – Z halibuta – – – Pozostałe – Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek: – – Pozostałe – Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich: – – Pozostałe Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Olej surowy, nawet odgumowany: – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywa­ nych przez ludzi – Pozostałe: – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywa­ nych przez ludzi Olej z orzeszków ziemnych, i jego frakcje, rafinowane lub nierafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Olej surowy: – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywa­ nych przez ludzi – – Pozostałe – Pozostałe: – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywa­ nych przez ludzi – – Pozostałe Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfi­ kowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509: – Oleje surowe – Pozostałe Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafi­ nowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Olej z nasion bawełny i jego frakcje: – – Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi – – – Pozostałe Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko­ wane chemicznie: – Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje: – – Olej surowy: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi

1510 00 10 1510 00 90 1512

1512 21 1512 21 10 1512 21 90 1512 29 1512 29 10 1512 29 90 1514

1514 11 1514 11 10

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.