Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 56

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 56

Strona 56 z 203

i zawartości suchej sub­ stancji nie mniejszej niż 40 % masy – – Pozostałe – Żołędzie i kasztany; wytłoczyny z jabłek i z owoców innych niż winogrona – Pozostałe Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: – Pozostałe: – – Roztwory z ryb lub ssaków morskich – – Produkty określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu – – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie


L 108/75

Kod CN

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstry­ ny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: – – – – Zawierające skrobię, z maltodekstryny: 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 49 2309 90 51 2309 90 53 2309 90 59 2309 90 70 glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop

– – – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej: – – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecz­ nych – – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy, ale mniej niż 75 % masy, produktów mlecz­ nych – – – – – – Zawierające nie mniej niż 75 % masy produktów mlecznych – – – – – Zawierające w masie więcej niż 10 % skrobi, ale nie więcej niż 30 %: – – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecz­ nych – – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych – – – – – Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi: – – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecz­ nych – – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych – – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z malto­ dekstryny, ale zawierająca produkty mleczne – – – Pozostałe: 2309 90 91 2309 90 95 2309 90 99 3301 – – – – Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy – – – – Pozostałe: – – – – – Zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorga­ nicznej – – – – – Pozostałe Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, wo­ skach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (en­ fleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych: – Olejki eteryczne z owoców cytrusowych: 3301 12 3301 12 10 3301 12 90 3301 13 3301 13 10 3301 13 90 3301 19 3301 19 20 3301 19 80 3301 24 3301 24 10 3301 24 90 3301 25 3301 25 10 – – Pomarańczowy: – – – Nieodterpenowany – – – Odterpenowany – – Cytrynowy: – – – Nieodterpenowany – – – Odterpenowany – – Pozostałe: – – – Nieodterpenowany – – – Odterpenowany – Olejki eteryczne, inne niż z owoców cytrusowych: – – Z mięty pieprzowej (Mentha piperita): – – – Nieodterpenowany – – – Odterpenowany – – Z pozostałych mięt: – – – Nieodterpenowany

L 108/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.