Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 67

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 67

Strona 67 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/97

Kod CN

2008 70 71 2008 70 79

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 70 92 2008 70 98 2008 80

– – – – 5 kg lub większej: – – – – Mniejszej niż 5 kg – Truskawki: – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy:


2008 80 11 2008 80 19

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

2008 80 31 2008 80 39

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – Pozostałe – – Niezawierające dodatku alkoholu:

2008 80 50 2008 80 70 2008 80 90

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekracza­ jącej 1 kg – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekra­ czającej 1 kg – – – Niezawierające dodanego cukru: – Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 92

– – Mieszanki: – – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy: – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas:

2008 92 12 2008 92 14

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe:

2008 92 16 2008 92 18

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe: – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas:

2008 92 32 2008 92 34

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe:

2008 92 36 2008 92 38

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – – Zawierające dodatek cukru: – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych)

L 108/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2008 92 59

– – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe: – – – – – – Mieszanki owocowe, w których udział żadnego z pojedynczych owoców nie przekra­ cza 50 % masy całkowitej owoców:

2008 92 72 2008 92 74

– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Pozostałe:

2008 92 76 2008 92 78

– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – – Pozostałe – – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto: – – – – – O długości 5 kg lub więcej:

2008 92 92 2008 92 93

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – – – 4,5 kg lub większej, ale mniejszej niż 5 kg:

2008 92 94 2008 92 96

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – – – – Mniejszej niż 4,5 kg:

2008 92 97 2008 92 98 2008 99

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orze­ chów tropikalnych i owoców tropikalnych) – – – – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Zawierające dodatek alkoholu: – – – – Imbir:

2008 99 11 2008 99 19

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas – – – – – Pozostałe – – – – Winogrona:

2008 99 21 2008 99 23

– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy – – – – – Pozostałe – – – – Pozostałe: – – – – – O zawartości cukru przekraczającej 9 % masy: – – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas:

2008 99 24 2008 99 28

– – – – – – Owoce tropikalne – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Pozostałe:

2008 99 31 2008 99 34

– – – – – – – Owoce tropikalne – – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe: – – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85 % mas:

2008 99 36 2008 99 37

– – – – – – – Owoce tropikalne – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Pozostałe:

2008 99 38

– – – – – – – Owoce tropikalne

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 67 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.