Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 77

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 77

Strona 77 z 203

Kod CN

Podpodział TARIC

Wyszczególnienie

Od 1 stycznia do 31 grudnia (n+1)

W każdym kolejnym roku, od 1 stycznia do 31 grudnia

ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80


80

80 77 50 20 30 70 40 65 65 22 10 85 79 60 70 40 80 50 67 67

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex KT: 20 t - 0 % KT: 20 t - 0 % dentex i Pagellus spp.) żywy; świeży Powyżej KT: Powyżej KT: lub schłodzony; mrożony; suszony, 80 % cła KNU 55 % cła KNU solony lub w solance, wędzony; file­ ty rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, na­ dające się do spożycia przez ludzi

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 30 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % KT: 20 t - 0 % Labraks (moron) (Dicentrarchus la­ brax): żywy; świeży lub chłodzony; Powyżej KT: Powyżej KT: mrożony; suszony, solony lub w so­ 80 % cła KNU 55 % cła KNU lance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spo­ życia przez ludzi

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 30 % cła KNU

Kod CN

Poddział TARIC

Wyszczególnienie

Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego (masa netto)

1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 1604 16 00 1604 20 40

10, 19

Sardynki przetworzone lub konserwowe Sardele przetworzone lub konserwowe

KT: 200 t - 6 % Powyżej KT: Pełne cło KNU (1) KT: 200 t - 12,5 % Powyżej KT: Pełne cło KNU (1)

(1) Początkowa wielkość kontyngentu wynosi 200 ton. Od dnia 1 stycznia czwartego roku następującego po dacie wejścia w życie niniej­ szego układu wielkość kontyngentu zwiększa się do 250 ton, pod warunkiem że do 31 grudnia tego roku wykorzystano co najmniej 80 % poprzedniego kontyngentu. Zwiększona wielkość kontyngentu, jeżeli zostanie wprowadzona, będzie obowiązywać aż do czasu, gdy stro­ ny niniejszego układu uzgodnią inne warunki.

Stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją HS 1604, z wyjątkiem sardynek i sar­ deli przetworzonych lub konserwowych, zostanie obniżona zgodnie z następującą tabelą:

Rok 1. (% cła) Rok 3. (% cła) Rok 5. i kolejne (% cła)

Rok

cło

90 % KNU

80 % KNU

70 % KNU

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/119

ZAŁĄCZNIK  V KONCESJE CZARNOGÓRSKIE NA WSPÓLNOTOWE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART.  30 UST. 2 NINIEJSZEGO UKŁADU Przywóz do Czarnogóry następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty obejmuje się określonymi poniżej koncesjami:

Od daty wejścia w życie niniejszego układu do dnia 31 grudnia tego samego roku (n)

Kod CN

Wyszczególnienie

Od 1 stycznia do 31 grudnia (n+1)

W każdym kolejnym roku, od 1 stycznia do 31 grudnia

0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhyn­ chus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor­ hynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): żywy; świeży lub chło­ dzony; mrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spo­ życia przez ludzi

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 90 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 80 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 70 % cła KNU

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex de enti Pagellus spp.) żywy; świeży lub x  mrożony; suszony, solony lub w so­ lance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 77 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.