Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 85

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 85

Strona 85 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/133

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpady takiej szczeciny lub sierści: – Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści – Pozostałe Skóry i pozostałe części ptaków z ich pi­ órami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej ob­ robione niż oczyszczone, zdezynfeko­ wane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór: – Pióra, w rodzaju stosowanych do wy­ pychania; puch: – – Surowe – – Pozostałe – Pozostałe Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, od­ tłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), pod­ dane działaniu kwasu lub odżelatynowa­ ne; proszek i odpadki tych produktów: – Osseina i kości poddane działaniu kwasu – Pozostałe Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fisz­ biny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nie­ obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów: – Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej – Pozostałe Koral i podobne materiały, nieobrobio­ ne lub wstępnie przygotowane, ale nie­ obrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowa­ ne, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piż­ mo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzę­ ce stosowane do przygotowania produk­ tów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tym­ czasowo zakonserwowane


0

0

0

0

0

0502

0502 10 00 0502 90 00 0505

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0505 10 0505 10 10 0505 10 90 0505 90 00 0506

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0506 10 00 0506 90 00 0507

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0507 10 00 0507 90 00 0508 00 00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0510 00 00

0

0

0

0

0

L 108/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi: – Pozostałe: – – Pozostałe: – – – Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0511 99

0511 99 31 0511 99 39 0511 99 85 ex 0511 99 85

– – – – Surowe – – – – Pozostałe – – – Pozostałe – – – – Włosie końskie i odpadki z nie­ go, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: – Kukurydza cukrowa Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siar­ ki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia: – Pozostałe warzywa; mieszanki wa­ rzyw: – – Warzywa: – – – Kukurydza cukrowa Maté (herbata paragwajska) Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożo­ ne lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roś­ linne (w tym nieprażone korzenie cyko­ rii odmiany Cichorium intybus sativum) gatunku używanego głównie do spoży­ cia przez człowieka, niewyszczególnio­ ne ani nieujęte gdzie indziej: – Wodorosty morskie i pozostałe algi Soki i ekstrakty roślinne; substancje pek­ tynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z produk­ tów roślinnych: – Soki i ekstrakty roślinne: – – Z lukrecji – – Z chmielu – – Pozostałe: – – – Pozostałe – Substancje pektynowe, pektyniany i pektany: – – Suche

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0710 0710 40 00 0711

0

0

0

0

0

0711 90

0711 90 30 0903 00 00 1212

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1212 20 00 1302

0

0

0

0

0

1302 12 00 1302 13 00 1302 19 1302 19 80 1302 20 1302 20 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 85 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.