Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 90

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 90

Strona 90 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/143

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1905 90 20

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycz­ nych, wafle wytłaczane, papier ry­ żowy i podobne wyroby – – Pozostałe:

0

0

0

0

0

1905 90 30

– – – Chleb, bułki, niezawierające do­ datku miodu, jajek, sera lub owo­ ców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu – – – Herbatniki – – – Produkty wytłaczane lub ekspan­ dowane, pikantne lub solone – – – Pozostałe:


0

0

0

0

0

1905 90 45 1905 90 55

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1905 90 60 1905 90 90 2001

– – – – Z dodatkiem środka słodzącego – – – – Pozostałe Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym: – Pozostałe: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podob­ ne jadalne części roślin, zawierają­ ce 5 % masy skrobi lub więcej – – Rdzenie palmowe Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 – Ziemniaki: – – Pozostałe

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2001 90 2001 90 30 2001 90 40

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2001 90 60 2004

80

60

40

20

0

2004 10

2004 10 91 2004 90 2004 90 10 2005

– – – W postaci mąki, mączki lub płat­ ków – Pozostałe warzywa i mieszanki wa­ rzywne: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 – Ziemniaki: – – W postaci mąki, mączki lub płat­ ków – Kukurydza słodka (Zea mays var. sac­ charata)

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

2005 20 2005 20 10 2005 80 00

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

L 108/144

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Orzechy, orzeszki ziemne i pozosta­ łe nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11 2008 11 10

– – Orzeszki ziemne: – – – Masło orzechowe – Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19: 80 60 40 20 0

2008 91 00 2008 99

– – Rdzenie palmowe – – Pozostałe: – – – Niezawierające dodatku alkoholu: – – – – Niezawierające dodatku cukru:

80

60

40

20

0

2008 99 85

– – – – – Kukurydza inna niż kukury­ dza cukrowa (Zea mays var. saccharata) – – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części ro­ ślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty pa­ ragwajskiej; cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich wyciągi, esencje i koncentraty: – Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstrak­ tów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy:

0

0

0

0

0

2008 99 91

0

0

0

0

0

2101

2101 11 2101 11 11

– – Ekstrakty, esencje lub koncentraty: – – – O zawartości suchej masy na ba­ zie kawy wynoszącej 95 % masy lub większej – – – Pozostałe – – Przetwory na bazie tych ekstrak­ tów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy: – – – Przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy – – – Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2101 11 19 2101 12

0

0

0

0

0

2101 12 92 2101 12 98

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 90 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.