Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 91

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 91

Strona 91 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/145

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2101 20

– Ekstrakty, esencje i koncentraty her­ baty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na ba­ zie herbaty, lub maté (herbaty para­ gwajskiej): – – Ekstrakty, esencje lub koncentraty – – Przetwory: 0 0 0 0 0


2101 20 20

2101 20 92

– – – Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) – – – Pozostałe – Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty: – – Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy:

0

0

0

0

0

2101 20 98 2101 30

0

0

0

0

0

2101 30 11 2101 30 19

– – – Cykoria palona – – – Pozostałe – – Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych pa­ lonych namiastek kawy:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2101 30 91 2101 30 99 2102

– – – Z cykorii palonej – – – Pozostałe Drożdże (aktywne lub nieaktywne); po­ zostałe mikroorganizmy jednokomór­ kowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia: – Drożdże aktywne: – – Kultury drożdży – – Drożdże piekarnicze

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2102 10 2102 10 10

80

60

40

20

0

2102 10 31 2102 10 39 2102 10 90 2102 20

– – – Suszone – – – Pozostałe – – Pozostałe – Drożdże nieaktywne; inne jednoko­ mórkowe mikroorganizmy, martwe: – – Drożdże nieaktywne:

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

2102 20 11

– – – W tabletkach, kostkach lub w po­ dobnej postaci, lub w bezpośred­ nich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg. – – – Pozostałe – – Pozostałe – Proszki do pieczenia, gotowe

0

0

0

0

0

2102 20 19 2102 20 90 2102 30 00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

L 108/146

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda: – Sos sojowy – Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe – Mąka i mączka, z gorczycy oraz go­ towa musztarda – – Mąka i mączka, z gorczycy – – Gotowa musztarda – Pozostałe: – – Ostry sos z mango, w płynie – – Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przy­ praw i różnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemni­ kach o objętości 0,5 litra lub mniej­ szej – – Pozostałe Zupy i buliony i preparaty do nich; zło­ żone przetwory spożywcze, homogeni­ zowane: – Zupy i buliony i przetwory z nich – – Suszone – – Pozostałe – Złożone przetwory homogenizowane spożywcze, 80 80 80 60 60 60 40 40 40 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2103 10 00 2103 20 00 2103 30 2103 30 10 2103 30 90 2103 90 2103 90 10 2103 90 30

2103 90 90 2104

0

0

0

0

0

2104 10 2104 10 10 2104 10 90 2104 20 00 2105 00 2105 00 10

Lody śmietankowe i pozostałe lody ja­ dalne, nawet zawierające kakao: – Niezawierające tłuszczów z mleka lub zawierające mniej niż 3 % masy takich tłuszczów – Zawierające tłuszcze z mleka: 80 60 40 20 0

2105 00 91 2105 00 99 2106 2106 10 2106 10 20

– – 3 % masy lub więcej, ale mniej niż 7 % masy – – 7 % masy lub więcej Przetwory spożywcze, gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone: – Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe – – Niezawierające tłuszczów z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczów z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi – – Pozostałe

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

80

60

40

20

0

2106 10 80

80

60

40

20

0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.