Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 93

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 93

Strona 93 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/149

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2208 30

– Whisky: – – Whisky burbońskie, w pojemni­ kach o objętości:

2208 30 11 2208 30 19

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – – Szkocka whisky: – – – Whisky „malt”, w pojemnikach o objętości:


80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 30 32 2208 30 38

– – – – 2 litry lub mniejszej – – – – Większej niż 2 litry – – – Whisky „blended”, w pojemni­ kach o objętości:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 30 52 2208 30 58

– – – – 2 litry lub mniejszej – – – – Większej niż 2 litry – – – Pozostałe, w pojemnikach o obję­ tości:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 30 72 2208 30 78

– – – – 2 litry lub mniejszej – – – – Większej niż 2 litry – – Pozostałe, w pojemnikach o objęto­ ści:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 30 82 2208 30 88 2208 40

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermen­ towanych produktów z trzciny cu­ krowej: – – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 40 11

– – – Rum o zawartości lotnych sub­ stancji, innych niż alkohol etylo­ wy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hekto­ litr czystego alkoholu (z toleran­ cją 10 %) – – – Pozostałe: – – – – O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alko­ holu – – – – Pozostałe – – W pojemnikach o objętości więk­ szej niż 2 litry:

80

60

40

20

0

2208 40 31

80

60

40

20

0

2208 40 39

80

60

40

20

0

2208 40 51

– – – Rum o zawartości lotnych sub­ stancji, innych niż alkohol etylo­ wy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hekto­ litr czystego alkoholu (z toleran­ cją 10 %) – – Pozostałe: – – – – O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu – – – – Pozostałe

80

60

40

20

0

2208 40 91 2208 40 99

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

L 108/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2208 50 2208 50 11 2208 50 19

– Gin i gin Geneva: – – Gin w pojemnikach o objętości: – – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – – Gin Geneva, w pojemnikach o ob­ jętości: 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0

2208 50 91 2208 50 99 2208 60

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – Wódka czysta: – – O objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej, w pojem­ nikach o objętości:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 60 11 2208 60 19

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – – O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4 % obj., w pojem­ nikach o objętości:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 60 91 2208 60 99 2208 70 2208 70 10 2208 70 90 2208 90 2208 90 11 2208 90 19

– – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – Likiery i kordiały: – – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej – – W pojemnikach o objętości więk­ szej niż 2 litry – Pozostałe: – – Arak, w pojemnikach o objętości: – – – 2 litry lub mniejszej – – – Większej niż 2 litry – – Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe, wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojem­ nikach o objętości:

80 80 80 80

60 60 60 60

40 40 40 40

20 20 20 20

0 0 0 0

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 90 33 2208 90 38

– – – 2 litry lub mniejszej: – – – Większej niż 2 litry: – – Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o ob­ jętości: – – – 2 litry lub mniejszej:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2208 90 41

– – – – Ouzo – – – – Pozostałe: – – – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów): – – – – – – Destylowane z owoców:

80

60

40

20

0

2208 90 45 2208 90 48 2208 90 52

– – – – – – – Calvados – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Pozostałe: – – – – – – – Korn

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 93 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.