Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 12

Strona 1 z 3
L 11/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca wykaz substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5804)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/28/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnoto­ wego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1), w szczególności jej art. 16 lit. f), uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane w dniu 10 stycznia 2008 r. i 6 marca 2008 r. przez Komitet ds. Roślinnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/911/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się z załącznikiem I do niniejszej decyzji; 2) w załączniku II wprowadza się z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. zmiany zgodnie

Calendula officinalis L i Pimpinella anisum L spełniają wymogi określone w dyrektywie 2001/83/WE. Calendula officinalis L i Pimpinella anisum L mogą zostać uznane za substancje roślinne, przetwory roślinne lub ich zesta­ wienia. W związku z tym należy włączyć Calendula officinalis L i Pimpinella anisum L do wykazu substancji roślinnych, przetworów roślinnych i ich zestawień do użytku w tradycyjnych roślinnych produktach leczniczych, usta­ nowionego w załączniku I do decyzji Komisji 2008/911/WE (2). Należy zatem 2008/911/WE. odpowiednio zmienić decyzję

zmiany

zgodnie

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67. (2) Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 42.

16.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/13

ZAŁĄCZNIK I W załączniku I do decyzji 2008/911/WE dodaje się następujące wpisy: — „Calendula officinalis L” dodaje się przed Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)), — „Pimpinella anisum L” dodaje się za Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)).

L 11/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2010

ZAŁĄCZNIK II W załączniku II do decyzji 2008/911/WE dodaje się wpisy w brzmieniu: — „Calendula officinalis L” dodaje się przed Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)) „WPIS DO WSPÓLNOTOWEGO WYKAZU DOTYCZĄCY CALENDULA OFFICINALIS L Nazwa naukowa rośliny Calendula officinalis L. Rodzina botaniczna Asteraceae Substancja roślinna Kwiat nagietka Powszechna nazwa substancji roślinnej we wszystkich językach urzędowych UE BG (bălgarski): Невен, цвят CS (čeština): Měsíčkový květ DA (dansk): Morgenfrueblomst DE (Deutsch): Ringelblumenblüten EL (elliniká): Άνθος καλέντουλας EN (English): Calendula flower ES (español): Flor de caléndula ET (eesti keel): Saialilleõisik FI (suomi): Tarhakehäkukan kukka FR (franćais): Souci HU (magyar): A körömvirág virága IT (italiano): Calendula fiore LT (lietuvių kalba): Medetkų žiedai LV (latviešu valoda): Kliņģerītes ziedi MT (malti): Fjura calendula NL (nederlands): Goudsbloem PL (polski): Kwiat nagietka PT (portuguźs): Flor de calźndula RO (română): Floare de gălbenele (calendula) SK (slovenčina): Nechtíkový kvet SL (slovenščina): Cvet vrtnega ognjiča SV (svenska): Ringblomma, blomma IS (íslenska): Morgunfrú,blóm NO (norsk): Ringblomst

Przetwór (przetwory) roślinny(-e) A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 11 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 7 z 201016.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525)

 • Dz. U. L11 - 6 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 40/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 11 do dnia 12 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 3 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 39/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L11 - 1 z 201016.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 38/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.